Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice deopotrivă. În acest sens, la fel ca în fiecare an, Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și-a propus ca în perioada 02.10.2023 – 10.11.2023 să invite toți membrii comunității să participe la campania de mediu intitulată Curățenia generală de toamnă, care se desfășoară în toate zonele municipiului. Curățenia de toamnă se realizează în baza unui program stabilit care este inițiat luni, 2 octombrie și se desfășoară până în data de vineri, 10 noiembrie.               „Precizăm că obiectivul general al acestui program de curățenie este reprezentat de igienizarea și salubrizarea spațiilor verzi și a spațiilor publice. Astfel, printre obiectivele specifice se numără curățarea terenurilor prin colectarea deșeurilor de orice fel. Subliniem faptul că, în funcție de condițiile meteorologice, se vor presta și activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarului și carosabilului. Se vor derula, etapizat, toate operațiunile specifice campaniei de curățenie generală: măturat manual și mecanizat, curățat rigole. Ulterior, aceste demersuri vor fi continuate, în funcție de condițiile meteorologice favorabile, de activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarelor, carosabilului, mobilierului stradal și altele”, spun reprezentanții municipalității. Tot în cadrul acestui program se vor colecta de la cetățeni biodeșeurile provenite din grădini și parcuri, toaletarea copacilor (crengi, ramuri), tufișurilor și alte deșeuri organice (frunze și iarbă) rezultate din activitățile gospodărești specifice de întreținere a spațiilor verzi, precum și deșeurile voluminoase (saltele, mobilier etc.) numai pe durata zilelor rezervate acțiunii edilitare în fiecare zonă în parte. Aceste tipuri de deșeuri sunt colectate cu sprijinul SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Rogera SRL și SC Salubritate SA. Cetățenii care locuiesc în gospodării individuale (case), deșeurile supuse atenției se vor prelua din fața gospodăriei acestora, în limita a doi mc/gospodărie. Pentru cantitățile de deșeuri care depășesc limita a doi mc/gospodărie există posibilitatea predării acestora, în regim propriu, de către deținători, la Stația de Compostare în Tunel Arad sau la Depozitul ecologic conform de deșeuri nepericuloase Arad, situate în zona CET, Șoseaua de Centură Nord.  Pe de altă parte, locuitorii din cartierele de blocuri care au desfășurat activități de întreținere a spațiilor verzi din zona asociațiilor de proprietari vor depozita deșeurile la punctele de colectare a deșeurilor din apropierea acestora.  Campania de colectare a deșeurilor se desfășoară cu respectarea anumitor condiții. Astfel, crengile și ramurile arborilor trebuie tăiate, de către deținătorul acestora, la dimensiunea de maximum doi metri, aspect condiționat de faptul că mărunțirea facilitează activitatea de colectare și transport, prin diminuarea considerabilă a volumului deșeurilor. Nu se vor prelua deșeuri reprezentând crengi sau trunchiuri de copaci care depășesc dimensiunea anterior menționată. Ulterior, crengile mărunțite vor fi amplasate în fața imobilelor în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. Legarea cu sârmă îngreunează activitatea de tocare a deșeurilor din crengi, prin apariția posibilității de defectare a aparatului de tocare a resturilor vegetale. În aceeași ordine de idei, frunzele și iarba se vor depozita în saci, nu direct pe sol, carosabil, trotuar. Subliniem faptul că nu se vor colecta sacii care conțin și alte deșeuri decât cele prevăzute anterior. Acestea din urmă nu fac obiectul prezentei campanii. Totodată, deșeurile se vor amplasa organizat, într-un singur loc, compact, unde este posibil și accesul auto în vederea încărcării acestora în mijlocul de transport (camionetă). Subliniem faptul că depozitarea deșeurilor se va realiza într-o asemenea manieră încât nu se va stânjeni circulația publică (pietonală și auto) și, totodată, fără a aduce atingere altor tipuri de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase etc.). În mod evident, este necesar ca deșeurile în atenție să fie depozitate în mod ordonat, fără a aduce prejudicii spațiului public în care sunt depozitate.

Recomandările redacției