Moara cu Noroc IneuOrașul Ineu va fi în curând gazda unei deosebite conferințe științifice intitulată „Mit, legendă și istorie pe văile Crișurilor“. Inițiatorii acestui eveniment deosebit – ce se ține în 3 și 4 octombrie a.c. – sunt: Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ Arad, Primăria orașului Ineu, Parohia Ortodoxă Română Ineu, Parohia Romano-Catolică Ineu, Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale, primirea participanților făcându-se la Hotel Central Ineu. În prima zi, programul manifestării va cuprinde: vizitarea Cetății Ineu și deplasarea la Moara cu Noroc – unde, după primirea invitaților, după cuvintele de salut ale reprezentanților entităților organizatoare, după motivarea alegerii orașului Ineu – realizată de Aurel Dragoș, se vor susține lucrările pe secțiuni.

Vor fi și prezentări de carte: „Nicolae Iorga despre secui și rostul lor între români“, volum îngrijit de Ioan Lăcătușu, prefață Vasile Lechițan, prezentat de prof. Vasile Stancu și „Profesioniștii noștri 2013 – Mihai Trifoi, profesor și publicist“, prezentat de dr. Ioan Lăcătușu.

După o expunere despre Canalul Morilor și hanul Moara cu Noroc, va fi prezentarea lucrărilor, realizată în trei secțiuni, moderate după cum urmează: secțiunea întâi – moderată de prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, lect. univ. dr. Stelean-Ioan Boia; secțiunea a doua – prof. Vilică Muntean, prof. dr. Virgil Valea; secțiunea a treia – prof. Horia Truță, dr. Adrian Dehelean. Ziua se va încheia cu o vizită în Dealul Viilor Ineu. Ziua a doua, destinată… concluziilor va prilejui și participarea la un surechi la Dealul Viilor Ineu.

Recomandările redacției