Aceasta informare este efectuată de COMUNA ZABRANI, localitatea ZABRANI, jud. Arad, tel. 0257457001, ce intenţionează sa solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MURES, SGA ARAD aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrarilor de „EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA EXISTENT IN LOCALITATEA CHESINT, COMUNA ZABRANI, JUD. ARAD”, amplasate în comuna Zabrani, Jud. Arad. Aceasta investiţie este noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare existenta si de acolo in statia de epurare a orasului Lipova. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Codrea Danut, tel. 0257457001, după data de 18.09.2023.

Recomandările redacției