Această informare este efectuată de: COMUNA BOCSIG, loc. Bocsig, nr. 591, C.P. 315300, jud. Arad, tel: 0257/325100, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia „ Fântână publica-cişmea si camera tehnica localitatea Bocsig, jud. Arad”, amplasată în intravilanul localităţii Bocsig Aceasta investiţie este nouă. Rezultatul investiţiei va consta în amenajarea unei fântâni publice – cişmea si camera tehnica pentru alimentarea cu apa rece potabila pentru uz public, de pe vatra localităţii Bocsig . Această solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului PRIMĂRIA COMUNEI BOCSIG după data de 23.09.2023.

Recomandările redacției