Această informare este efectuată de: Comuna Pilu, localitatea Pilu nr. 69, judetul Arad, tel: 0257-353.800, ce intenţionează să solicite de la AN „Apele Romane” ABA Crisuri, aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea lucrarilor „Extindere retea de canalizare si apa potabila in comunele Pilu si Graniceri, judetul Arad”. Această investiţie este noua. Ca rezultat al procesului de executie vor rezulta ape uzate de la gospodariile racordate la canalizare, ce se vor evacua in Raul Budieru dupa ce se vor epura in statia de epurare existenta a comunei Graniceri. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996. cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 27.03.2023.

Recomandările redacției