Această informare este dată de Primăria Orașului Lipova, cu sediul în Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, Jud. Arad, CIF 3519224, e-mail: contact@primarialipova.ro, Tel: 0257-561133, Fax: 0257 563067, care intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă „Mureș” Tg. Mureș, Sistemul de Gospodărirea Apelor Arad „Aviz de gospodărire a apelor” pentru realizarea lucrărilor cuprinse în proiectul „Extindere rețea de apă şi canal menajer în localitățile Lipova şi Șoimoș, Orașul Lipova, județul Arad”. Această investiție este una nouă. Ca urmare a investiției vor rezulta permanent ape uzate menajere, ce se vor evacua în râul Mureș, după ce au fost epurate prin Stația de Epurare al orașului Lipova. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului de la data publicării anunțului, în termen de 10 zile.

Recomandările redacției