Câştigul salarial mediu nominal brut a crescut, în februarie 2013, cu 0,3% până la 2.144 lei, comparativ cu luna ianuarie 2013, în timp ce câştigul salarial mediu nominal net a ajuns la 1.553 lei, mai mare cu 5 lei (0,3%) faţă de luna precedentă, relevă datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (4.731 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (844 lei).

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2013 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,0%.

De asemenea, faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 116,8%, având acelaşi nivel cu cel înregistrat în luna ianuarie 2013. În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie).

Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Din datele INS, în luna februarie 2013, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare şi concediilor fără plată. De asemenea, câştigul salarial mediu net a scăzut în luna februarie 2013 ca urmare a acordării în luna ianuarie a primelor ocazionale ori sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă) în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat între 8% şi 10% în alte activităţi extractive, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport; între 3% şi 7% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea altor mijloace de transport, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice; între 2% şi 3% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, cercetare-dezvoltare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, captarea, tratarea si distribuţia apei.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (inclusiv premii pentru performanţe deosebite), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net a crescut în luna februarie 2013 ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului minim pe economie, la 750 lei/lună.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat cu 41,8% în fabricarea produselor din tutun, între 8,0% şi 11,0% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); între 3,5% şi 7,5% în industria metalurgică, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), telecomunicaţii, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi de servicii, transporturi aeriene, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii).

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,3%) şi învăţământ (-0,2%). Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2013 s-au înregistrat în administraţia publică (+1,0%) ca urmare a majorării salariului minim pe economie şi a promovărilor în gradul profesional.

Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,5%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 99,9%.Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%.

Începând cu luna ianuarie 2013, eşantionul cuprinde 21.000 de unităţi economico-sociale.


Recomandările redacției