Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2012 a fost de peste 587,4 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,3% faţă de anul 2011, potrivit datelor provizorii publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe de altă parte, cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultură şi pescuit, respectiv 21,2%, în industrie 2,1% şi în sectorul de intermedieri financiare şi asigurări 0,2%.

‘Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din informaţii şi comunicaţii (+29,4%) şi din activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+8,4%). Creşteri mai reduse s-au înregistrat în activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+3,1%), în ramura de administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+2,2%), în tranzacţii imobiliare (+1,5%) şi în comerţul cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,3%)’, se arată în document.

Potrivit acestuia, volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 3,7%.

Consumul final total a crescut cu 0,9% în anul 2012, comparativ cu anul precedent, atât pe seama creşterii cu 0,6% a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cât şi a creşterii cu 1,9% a cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice. Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 4,0 puncte procentuale.

În ceea ce priveşte trimestrul IV 2012, Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat a fost de peste 148,980 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,1% atât faţă de trimestrul III 2012 cât şi faţă de trimestrul IV 2011.

‘Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2012 a fost de 174797,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul IV 2011. Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în informaţii şi comunicaţii (+42,0%), în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+9,9%), urmate de administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+5,6%), de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+4,9%) şi de comerţul cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+4,3%)’, se arată datele INS.

Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (-24,6%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în industrie (-2,4%), construcţii (-2,1%) precum şi în ramura de intermedieri financiare şi asigurări (-0,5%) şi de tranzacţii imobiliare (-0,5%). Volumul impozitelor nete pe produs s-a menţinut, în termeni reali, la nivelul înregistrat în trimestrul IV 2011. Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2012 cererea internă s-a menţinut constantă, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011.

‘Consumul final total s-a majorat cu 1,0%, ca urmare a creşterii volumului tuturor categoriilor de cheltuieli pentru consumul final, în principal a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+0,9%) şi a cheltuielii pentru consumul final al instituţiilor fară scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+5,0%). Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice s-a majorat cu 0,6%. Formarea brută de capital fix, s-a redus cu 4,2%, consecinţă a reducerii investiţiilor din sectorul public. Un efect uşor pozitiv asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-4,3%) comparativ cu cel al exporturilor (-4,2%)’, se informează comunicatul Institutului.

 

Recomandările redacției