Regulile examenului de Rezidențiat 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial cu doar o lună și ceva înaintea examenului propriu-zis. Modificarea cea mai importantă este introducerea depunerii dosarului exclusiv prin poștă sau curier, iar pentru candidații care nu vor să trimită copii legalizate de documente, certificarea actelor se poate face la orice Direcție de Sănătate Publică din România.
Metodologia Rezidențiatului 2020 a fost aprobată prin Ordinul nr. 1.699 din 5 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2020.
Înscrierile încep de joi, 8 octombrie și continuă până pe 20 octombrie.
Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8-20 octombrie 2020, inclusiv data poștei. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor asigura permanență în zilele nelucrătoare”.
Absolvenții promoției 2020 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licen­ță, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;
Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății (n.r. a fost majorată cu 100 de lei – aici detalii) și se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunțul de concurs.
Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs, prevede metodologia.
Pentru prima dată există și posibilitatea de a nu depune la dosar copii legalizate ale documentelor, dar pentru asta candidații sunt nevoiți să meargă cu actele originale la DSP, pentru certificare.
„Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice direcție de sănătate publică, având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării”, se arată în documentul oficial.
După înscrierea care se termină pe 20 octombrie, repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie, respectând prezenta metodologie și regulile epidemiologice impuse.
La data de 12 noiembrie 2020, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.
Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă.
Concursul are loc duminică, 15 noiembrie 2020, potrivit metodologiei aprobate de ministrul Sănătății. Proba se va desfășura în condiții de distanțare fizică și cu măsuri sanitare specifice acestei perioade.
În dimineața zilei de concurs, la ora 7,30, șeful de sală și supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților. Organizatorii asigurară materialele de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru candidați, cât și pentru personalul implicat în organizarea concursului, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.
La intrarea în clădirea de concurs, candidaților le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.
Candidații a căror temperatură depășește 37,3°C vor fi conduși de șeful de clădire pe un traseu separat în sala de rezervă special destinată acestor candidați. Pentru fiecare corp de clădire se va stabili minimum o sală de rezervă pentru fiecare domeniu de concurs din clădirea respectivă.
Intrările/Ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de concurs și toalete sunt stabilite de organizator și sunt semnalizate corespunzător, urmând a fi dezinfectate în mod regulat.
Organizatorii asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent. 

Recomandările redacției