dosarO firmă din judeţ, care are ca obiect de activitate „comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat” a căzut în plasa inspectorilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad, din cauza unor neconcordanţe depistate în formularele 394,,Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”. Din cauza acestor neconcordanţe, socie­tatea a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată. „În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 603.478 lei; taxă pe valoarea adăugată – 766.001 lei; accesorii – 641.887 lei. Astfel, totalul sumelor datorate la bugetul de stat se ridică la 2.011.366 lei”, susţine Smaranda Popa, consilier în cadrul DGFP Arad.
Au lucrat la negru
În urma controalelor, Activitatea de Inspecţie Fiscală a descoperit că societatea nu a ţinut evidenţa contabilă şi fiscală şi nu a depus la organul fiscal teritorial, la nici un termen prevăzut de legislaţia în vigoare, declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi declaraţia anuală de impozit pe profit. „Astfel s-a constatat că, pentru perioada verificată societatea nu a înregistrat în contabilitate veniturile obţinute, iar cheltuielile efectuate nu au putut fi justificate cu documente. Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au stabilit o bază impozabilă suplimentară rezultând impozit pe profit suplimentar şi accesorii aferente”, a continuat Sma­randa Popa.
Mai mult, pentru omisiunea evidenţierii în actele contabile a veniturilor obţinute şi implicit a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestor sume, echipa de control a stabilit suplimentar taxa pe valoarea adăugată şi obligaţiile accesorii aferente. „Pentru omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile a ope­raţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, organele de inspecţie fiscală au întocmit sesizarea penală, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizia de impunere”, a încheiat Smaranda Popa.

Recomandările redacției