Ieri a avut loc la Bata o întâlnire între reprezentanţi APIA şi localnicii din comună, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei locale. Instruirea realizată de APIA Arad – centrul Săvârşin, la Bata au făcut referire la unele forma­lităţi pentru acordarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene.
Trebuie spus că încă de anul trecut la Bata planurile parcelare sunt făcute în proporţie de 98%, sunt introduse în baza de date a OCPI şi validate.
Redăm în cele ce urmează câteva instrucţiuni despre subiect discutat cu agricultorii bătani.
Schemele/măsurile de sprijin
În anul 2013 se poate beneficia de sprijin financiar din fondurile europene şi de la bugetul naţional, în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin.
– Schema de plată unică pe suprafaţă(SAPS);
– Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):
l PNDC1 – culturi în teren arabil;
l PNDC2 – in pentru fibră;
l PNDC3 – cânepă pentru fibră;
l PNDC4 – tutun;
l PNDC5 – hamei;
l PNDC6 – sfeclă de zahăr;
– Schema de plată separată pentru zahăr;
– Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană:
– Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
l Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
l Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural;
l Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu:
n Pachetul 1 (P1)- pajişti cu înaltă valoare naturală;
n Pachetul 2 (P2)- practici agricole tradiţionale;
n Pachetul 3 (P3)- pajişti importante pentru păsări;
n Pachetul 4 (P4)- culturi verzi;
n Pachetul 5 (P5)- agricultura ecologică;
n Pachetul 6 (P6)- pajişti importante pentru fluturi;
n Pachetul 7 (P7)- terenuri arabile importante ca zone de hrãnire pentru gâsca cu gât roşu.
Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5.
Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.
Perioada de depunere a cererii
Pentru a beneficia de sprijin financiar, trebuie să te prezinţi la sediul APIA, în perioada menţionată în invitaţia trimisă prin poştă, pentru a completa şi a depune cererea de sprijin în format standard.
Pentru depunerea cererii după data de 15 mai, se vor aplica penalităţi  de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.
După data de 10 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs!
Condiţii generale
– Să exploatezi un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha (un hectar) iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha; în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticolesau arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă                a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
– Să respecţi cerinţele minime privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor şi a fertilizanţilor pentru toată suprafaţa fermei, în cazul în care soliciţi plată pentru măsura de agromediu;
– Să respecţi cerinþele specifice fiecãrui pachet de agromediu;
– Să păstrezi evidenţa activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (caietul de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani, în­cepând de la data la care ai semnat Angajamentul cu APIA. Caietul trebuie păstrat pe toată perioada angajamentului, pentru toate campaniile, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani după încheierea acestuia. Toate lucrările trebuie înregistrate la momentul când sunt efectuate.
În numărul viitor vom prezenta capitolele „Obligaţii“ şi „Documentele necesare“.

Recomandările redacției