Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) susțin că de acum înainte dispun de un instrument mai eficace în lupta împotriva fraudelor transfrontaliere cu TVA.
„Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului din 2 octombrie 2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 şi (UE) 2017/2454 în ceea ce priveşte măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul sus menţionat a fost adoptat în contextul sistemului actual de impozitare a schimburilor comerciale între statele membre, în vederea îmbu­nătăţirii şi simplificării instrumentelor de cooperare administrativă, combaterii fraudei şi evaziunii în domeniul TVA, pentru a asigura o monitorizare eficace şi eficientă a TVA aferentă tranzacţiilor transfrontaliere și a combate fraudele transfrontaliere precum şi pentru luarea al- tor măsuri astfel cum este descris în Regulament”, susțin reprezentanții ANAF.
De menționat că prin Regulamentul (UE) 2018/1541 a fost modificat Regulamentul (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, fiind modificate sau înlocuite textele articolelor 7, 13, 17, 21, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 55 și 58. De asemenea, au fost introduse noi articole.
Nu trebuie uitat că prin Regulamentul (UE) 2018/1541 a fost modificat și art. 1 din Regulamentul (UE) 2017/ 2454.

Recomandările redacției