Chiar dacă cel mai interesant punct de pe ordinea de zi din cadrul ședinței extraordinare de luni a fost cel legat de amenajarea de depozit pentru deșeuri în zona Sânicolau Mic, asta nu înseamnă că celelalte puncte nu au avut importanță. Dacă stăm să ne uităm mai bine, observăm că pe ordinea de zi se răsesc două puncte cu privire la bugetul municipiului Arad.

Primul, fiind punctul numărul 13, se referă la modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, iar cel de-al doilea, punctul numărul 14, privește rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018. Înainte să vă prezentăm cum stau fiecare în parte, vrem să menționăm că ambele proiecte au fost aprobate în unanimitate de toți consilierii.

Excedent bugetar de 202.696.777,47 de lei

Astfel, referitor la punctul numărul 13, acest proiect beneficiază de cinci anexe, în care se arată că excedentul bugetar al municipiului Arad, în sumă de 202.696.777,47 de lei se va utiliza conform destinaţiilor invocate în Anexa 2. Dacă ne uităm în Anexa 2 găsim 12 proiecte și vedem că cea mai mare sumă alocată aparține investițiilor publice, cu 172.063.000 de lei, dar nu este specificată nici un fel de investiție. Următorul punct ca sumă este reprezentat de sumele pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad. Acest proiect a scos din „buzunarul” Primăriei suma de 11.543.000 de lei. Printre alte investiții care au fost plătite din surplusul bugetului se numără transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii, în valoare de 8.229.000 de lei, acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secţiunea de funcţionare, în valoare de 968.869 de lei sau programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse – Proiectul Termoficare în Arad”, care cuprinde valoarea cea mai scăzută, cu doar 10.000 de lei.

Cheltuieli de 3.241.000 de lei în 2018

Acum, dacă ne uităm la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi a ședinței CLM, vedem că se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul veniturilor proprii, enumerate în Anexa 1 și că se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2. În Anexa 1 vedem că bunurile și serviciile, în anul 2018, au rezultat un total de 925.000 de lei, iar fondurile de rezervă au o valoare negativă de -140.000 de lei. În Anexa 2, regăsim cheltuielile bugetului local, pe anul 2018, în valoare de 3.241.000 de lei. Din suma aceasta, cea mai mare parte s-a dus către programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -finanțare externă nerambursabilă- Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Avram Iancu Arad”, în valoare de 2.635.000 de lei. Un alt proiect este amenajare teritoriu în vederea amplasării Creației artistice, Monument de For Public – Arad 1918”, dar acesta a fost plătit din excedentul bugetar.

Unde s-au dus banii?

Un lucru stăm și ne întrebăm, unde au fost folosiți banii aceștia mai exact? Am vrea să știm concret pe ce s-au cheltuit banii bugetului local. Aceeași întrebare o are și consilierul PSD-ALDE, Beniamin Vărcuș, care în ședința CLM de luni a pus aceeași problemă: „Vrem să știm exact ce investiții s-au făcut. Am dori un raport, poate nu în fiecare lună, dar măcar o dată la trei luni, în care să vedem exact ce investiții s-au realizat din banii municipiului”.

Cu străzi pline de gunoaie, drumuri pline de gropi sau fațade care stau să cadă pe pietoni, Aradul chiar are nevoie de investiții, și mai ales de investiții vizibile. Așa că sperăm ca la următoarea ședință CLM să vedem exact investițiile realizate până acum din bugetul local și ca altele noi să se implementeze, pentru că har Domnului, proiecte se pot găsi.

Recomandările redacției