Investitorii interesaţi de preluarea unui procent de 51% din Compania Naţională Poşta Română (CNPR) pot achiziţiona, începând de luni, pentru suma de 50.000 de euro, dosarul de prezentare la licitaţie, conform anunţului de privatizare a CNPR publicat în presa locală şi internaţională.

Statul român intenţionează să selecteze un investitor care va prelua 51% din companie prin majorare de capital social.

Potrivit datelor Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI), criteriile de precalificare creează premisele participării tuturor investitorilor interesaţi de procesul de privatizare şi eliminarea potenţialilor participanţi care nu satisfac criterii minimale pentru încheierea în bune condiţii a privatizării Poştei Române. Investitorii potenţiali precalificaţi vor fi evaluaţi ulterior după o altă grilă de criterii disponibilă în Dosarul de prezentare, care poate fi achiziţionat în variantele română şi engleză începând cu data de 11 martie 2013, de la sediul MSI, preţul acestuia fiind de 50.000 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din data plăţii.

Conform anunţului publicat pe 25 februarie 2013, investitorii interesaţi de privatizarea Poştei Române „trebuie să furnizeze dovada pertinentă şi concludentă a disponibilităţii resurselor financiare din surse proprii sau împrumutate pentru un aport de capital în numerar în companie de minimum 150 de milioane euro”.

Pentru participarea la procesul de selecţie, investitorii interesaţi vor depune la sediul MSI până în data de 11 aprilie 2013, ora 12.00, documentele de participare prevăzute la art. 35 din Hotărârea Guvernului 577/2002 şi în Dosarul de prezentare, inclusiv documentele ce atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare şi garanţia de participare în valoare de 9.480.866 lei sau echivalentul acestei sume în euro, la cursul de schimb BNR din ziua constituirii garanţiei, precum şi ofertele preliminare şi neangajante.

Documentele de participare vor fi deschise în data de 11 aprilie 2013, la ora 14.00 la sediul MSI.

Poşta Română este cel mai mare operator de servicii poştale, cu o reţea teritorială de aproximativ 7.100 de oficii poştale şi peste 32.000 de angajaţi. Statul român deţine 75% din acţiuni la Poşta Română, în timp ce restul de 25% este deţinut de Fondul Proprietatea.

Valoarea capitalului social al CNPR la data anunţului este de peste 59,487 milioane lei împărţite în 59.487.787 acţiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Statul român prin MSI deţine 75% din capitalul social, adică 44.615.840 acţiuni, iar Fondul Proprietatea – 14.871.947 acţiuni, reprezentând 25% din capitalul social.

Conform datelor Ministerului Finanţelor Publice, în 2011, cifra de afaceri a CNPR a scăzut cu 8,7%, la 1,26 miliarde de lei, în timp ce pierderile au urcat cu 50%, la 182,9 milioane de lei. Compania avea la sfârşitul lui 2011 datorii totale de 556,9 milioane de lei, iar numărul mediu de salariaţi a scăzut cu peste 2.500, la 32.124 de persoane.

 

Recomandările redacției