scheauDeputatul PP-DD, Ion Șcheau, cere Guvernului Ponta o mai mare transparență în privința procesului de regionalizare și urgentarea sa, punctând totodată, prin intermediul unei declarații politice, principalele neajunsuri de care viceprim-mi­nistrul Livu Dragnea, responsabil de coordonarea regionalizării, trebuie să țină cont în elaborarea proiectului.
Deputatul PP-DD de Arad, Ion Șcheau a prezentat o serie de date relevante pentru viitoarea reorganizare administrativ-teritorială, insistând pe nevoia de reducere a decalajelor economice dintre actualele regiuni de dezvoltare ale țării. „Reducerea decalajelor economice dintre regiuni, dar mai ales dintre judeţele ce compun fiecare regiune în parte este unul din obiectivele asupra căruia cred că suntem cu toții de acord. Din 2004 până în 2011, însă, decalajele dintre actualele 8 regiuni de dezvoltare, dar şi dintre judeţele aceleiaşi regiuni, nu numai că n-au scăzut, ba chiar au crescut, atât în ceea ce înseamnă puterea de cumpărare cât și nivelul PIB. Indicele de disparitate regională, calculat ca raport dintre cea mai dezvoltată regiune (Bucureşti-Ilfov) şi cea mai puţin dezvoltată (Nord-Est), era în 2004 la nivelul de 2,77 faţă de 3,74 în 2011. Astfel, în ultimii 8 ani, disparităţile regionale au crescut în România cu 36%. De asemenea, Regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat o creștere de la 203,5% din PIB în 2005 la 230,3% în 2011, în timp ce Regiunea de Nord – Est a ajuns de la un decalaj de 31,3% în 2005 la un decalaj de 39% faţă de media pe ţară, în 2011.
Dacă un obiectiv al politicii de regionalizare este tocmai stimularea capacității competitive a regiunilor și relansarea lor economică, atunci aceste regiuni trebuie gândite în acest sens. Trebuie în mod obligatoriu să desenăm nişte regiuni în care județele mai dezvoltate să contribuie solidar alături de judeţe mai sărace pentru a avea o creștere economică echilibrată”, a spus Ion Şcheau.
De asemenea, Ion Șcheau, recunoaște importanța și necesitatea procesului de regionalizare a României în eficientizarea activității administrației publice, vorbind în același timp de o lipsă de coordonare și un proces mult prea greoi pentru îndeplinirea unuia dintre principalele sale obiective, acela de a crește absorbția fondurilor europene. „Despre regionalizare se vorbește în primul rând în contextul creșterii absorbției fondurilor europene alocate perspectivei financiare 2014-2020 și cu toate acestea, Ministrul Dragnea, responsabilul desemnat pentru coordonarea acestui proiect, ne spune că în anii 2014-2015 se vor constitui instituțiile regionale și abia în anul 2016 va fi finalizată legislația și structura instituțională. Nu putem să lăsăm să treacă alți doi-trei ani, cum au trecut ultimii 7 în care am reușit marea performanță de a ne clasa pe ultimul loc între statele UE în ceea ce privește fondurile atrase. Până în acest punct, regionalizarea țării însemnă dispute și discursuri politicianiste, negocieri și tratative netrans­- parente, imprevizibilitate, cu alte cuvinte, un joc de-a regionalizarea, care riscă să conducă în cele din urmă la impunerea, unilaterală, a unui model arbitrar, un joc cu atât mai periculos cu cât este alimentat de ambiţiile baronilor locali de a controla și mai mult din resursele țării. La 3 luni de la asumarea proiectului de regionalizare de către Guvernul Ponta, știm doar cine va gestiona derularea acestui proces, nu știm care este calendarul asumat, care sunt principiile care stau la baza reorganizării administrative, care vor fi atribuțiile viitoarelor regiuni”, a conchis deputatul PP-DD.

Recomandările redacției