iotcuO nouă măsură a Guvernului stârneşte indignare în conducerea judeţului. Administraţia judeţeană şi primăriile nu vor mai putea începe proiecte de investiţii, fără undă verde de la Trezoreria Statului. Conducerea Consiliului Judeţean crede că legea nu va face altceva decât să să sporească birocraţia. De altfel, în lipsa unor norme de aplicare pentru noua lege, nici Trezoreria nu poate emite încă niciun aviz, ceea ce înseamnă din start o întârziere de începere a lucrărilor.
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu critică modul în care Guvernul Ponta derulează pro­cesul de descentralizare în administraţia publică. Activitatea primăriilor şi a consiliilor judeţene va fi şi mai mult centralizată, întrucât Legea 47/15.04.2013 prevede că nici un proiect nou nu va mai putea fi derulat de administraţii, fără avizul Trezo­re­riei Statului.
„Considerăm că se încalcă gro­solan principiul autonomiei locale. Din moment ce legea dă dreptul la un buget, iar Consiliul Judeţean Arad este ordonator principal de credite, este de la sine înţeles că fiecare administraţie este capabilă să îşi urmărească modul în care se derulează proiectul în cau­ză, să verifice dacă se încadrează în bugetul alocat. În plus, Legea 273/2006, legea finanţelor publice locale, prevede modul obli­gatoriu în care se derulează pro­- gramul de investiţii. Nu ne este clar care este rostul acestui aviz, care îngreunează modul de lucru şi sporeşte birocraţia”, susţine Nicolae Ioţcu.
La nivelul Consiliului Judeţean Arad, după aprobarea bugetului, sunt prevăzute zece noi proiecte de investiţii. La nivelul administraţiilor locale din judeţul nostru ar urma să înceapă peste 250 de proiecte de investiţii. După noile prevederi legislative, proiectele nu ar putea începe până nu sunt avizate şi de Trezoreria Statului. „Normele de aplicare ale legii nu sunt încă stabilite. Vorbim de un termen de 30 de zile pentru emi­terea acestor norme, perioadă în care, cei de la Trezorerie clar nu pot emite nici un aviz. După ce am aşteptat patru luni pentru a avea buget, ne întrebăm oare cât timp va mai trebui să aşteptăm pentru a începe efectiv lucrul”, spune preşe­dintele CJ Arad.
Conducerea CJA consideră că noua lege sporeşte inutil birocraţia în detrimental dezvoltării şi a investiţiilor. „Există instituţii care controlează modul în care se cheltuiesc banii publici: Curtea de Conturi, ANAF. În loc să începem descentralizarea, constat că Guvernul Ponta gândeşte şi aplică doar legi care centralizează şi îngreunează munca în administraţie” , mai spune Nicolae Ioţcu.
caprarDeputatul USL Arad Dorel Căprar răspunde acuzelor venite dinspre CJA şi spune că măsurile întreprinse de Guvernul Ponta sunt pentru diminuarea deficitului bugetar şi reducerea volumului de plăţi restante înregistrate la nivelul administraţiilor locale. „Analizând declaraţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, am consta­- tat că se referea de fapt la Legea 98 din 12 aprilie 2013 care aprobă cu unele modificări Ordonanţa de Urgenţă cu numărul 47 din anul 2012. În preambulul acestei Ordonanţe de urgenţă se arată că în conformitate cu opiniile şi recomandările Fondului Monetar In­ternaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale, trebuie luate măsuri pentru limitarea deficitului bugetar şi a volumului de plăţi res­- tante şi de arierate înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale astfel încât să se elimine posibilitatea ca acestea să intre în incapacitate de plată. Constatările partenerilor europeni, ale reprezentanţilor FMI sau Băncii Mondiale au avut la bază realitatea – şi anume faptul că la nivelul administraţiilor locale s-au contractat proiecte fără aco­perire financiară în buget din motive de cele mai multe ori politice. Astfel, măsurile luate de Guvernul Ponta vin în mod logic să întărească disciplina financiară de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale astfel încât să se evite situaţiile de incapacitate de plată sau chiar de executare silită”, explică deputatul Dorel Căprar.
La sfârşitul anului 2012, unităţile administrative publice locale din judeţul Arad înregistrau datorii în total de 24.947.318 lei, dintre care 7.843.988 lei reprezentau arierate. „Guvernul Ponta şi-a propus reducerea acestor datorii ale administraţiilor locale, ele rezultând în urma unor decizii politice care nu au ţinut cont de resursele avute la dispoziţie de respectivele primării. Un buget se construieşte pe o previziune realistă a veniturilor, ori nu este corect ca unele administraţii să înceapă proiecte pentru care nu au asigurată finanţarea. Nicio instituţie nu va dicta primăriilor ce investiţii să realizeze, ştirbind astfel autonomia locală, însă realitatea a demonstrat atât Guvernului cât şi partenerilor internaţionali că sunt necesare anumite măsuri pentru limitarea cheltuielilor angajate fără acoperire, precum şi pentru plata datoriilor restante. De exemplu, administraţiile locale au moştenit datorii imense, Ghioroc de 392.654 lei, Lipova de 130.883 lei, Sântana de 620.000 de lei, cauzate de mo­dul eronat în care administraţiile trecute au înţeles autonomia locală. Comunităţile acestea şi multe altele au mari dificultăţi, din cauza unui act administrativ necumpătat. În cazul actului normativ, nu putem vorbi nici de o centralizare în condiţiile în care va trebui un singur aviz de la funcţionarii independenţi politic din cadrul structurii judeţene a Trezoreriei Statului”, a declarat Dorel Căprar.
Sandra Stoler
Răzvan Creţu

Recomandările redacției