cercÎnalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în Parohia Mădrigeşti, protopopi­- atul Sebiş, păstorită de părintele Lucian Ioan Ştefănuţ. În faţa bisericii din Bu­ceava, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, chiriarhul a fost întâmpinat de copiii şi tinerii satului, îmbrăcaţi în straie populare, de reprezentanţii administraţiei locale şi de  un mare număr de credincioşi. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Marius Braiţ.
În continuare, sub prezidarea Înalt Preasfinţitului Timotei, în locaşul sfintei biserici s-a desfăşurat consfătuirea Cercului misionar preoţesc Gurahonţ, coordonat de către preotul Dorel Moţ. Tema centrală ,,Sfântul Constantin cel Mare. Medalion istoric”, a fost susţinută de către preotul Ioan Florea de la parohia Dieci. Temele cu caracter pastoral-misionar şi liturgic ,,Preotul om al lui Dumnezeu şi omul bisericii” şi ,,Sfânta Li­turghie – Cum promovăm cântarea în comun?”, au oferit IPS Timotei prilejul de a concluziona asupra celor prezentate, asupra îndatoririlor duhovniceşti ale preoţilor faţă de enoriaşii lor.

Recomandările redacției