inspectorat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad organizează concurs pentru ocuparea a 21 posturi vacante, corespunzătoare funcţiilor de inspector şcolar, după cum urmează: inspector şcolar pentru  Limba şi literatura română – 1 post; inspector şcolar pentru Educaţie fizică şi sport – 1 post; inspector şcolar pentru Minorităţi – ½ post; inspector şcolar pentru Monitorizarea programelor de acces la educaţie – ½ post; inspector şcolar pentru Învăţământul profesional şi tehnic – 1 post; inspector şcolar pentru Învăţământul primar, cu atribuţii suplimentare în fişa postului privind coordonarea activităţilor specifice evaluărilor la finalul claselor a II-a şi a IV-a  – 1 post; inspector şcolar pentru Proiecte educaţionale – 1 post; inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane – 2 posturi; inspector şcolar pentru Alternative educaţionale şi învăţământ particular, cu atribuţii suplimentare în fişa postului pentru Activităţi de mentorat  – ½ post; inspector şcolar pentru Limbi moderne, cu atribuţii suplimentare în fişa postului privind coordonarea activităţilor specifice evaluărilor la finalul clasei a VI-a – 1 post; inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane – 1 post; inspector şcolar pentru Religie – ½ post; inspector şcolar pentru Educaţie timpurie – 1 post; inspector şcolar pentru Fizică şi Chimie, cu atribuţii suplimentare în fişa postului pentru Biologie – 1 post; inspector şcolar pentru Istorie şi  Socio – umane, cu atribuţii suplimentare în fişa postului pentru Geografie – 1 post; inspector şcolar pentru Management instituţional – 1 post; inspector şcolar pentru Educaţie permanentă, cu atribuţii suplimentare în fişa postului pentru Activităţi extraşcolare – 1 post, inspector şcolar pentru Matematică, cu atribuţii suplimentare în fişa postului pentru Informatică – 1 post; inspector şcolar pentru Arte – ½ post; inspector şcolar pentru Învăţământ special şi special integrat – ½ post.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 mai – 5 iunie 2015.

„Dosarul de înscriere,  constituit în conformitate cu prevederile Art. 10, alin.(1) din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5558/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depune, în perioada 20 aprilie – 5 mai 2015, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, la Camera 5, în zilele lucrătoare, după următorul program: între orele 12.00 – 16.00 – în zilele de luni, marţi, miercuri, joi; între orele 12.00 – 14.00 – în zilele de vineri“, ne-a declarat profesoara Mariana Tocaciu, purtătorul de cuvânt al ISJ.

Lista posturilor vacante de inspector şcolar, fişa postului, tematica, metodologia şi  bibliografia de concurs, lista documentelor necesare înscrierii la concurs şi programul înscrierilor  sunt afişate la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad şi pe site – ul ISJ Arad, la adresa: http://www.isjarad.ro.

Pentru postul de inspector şcolar pentru Fizică şi Chimie pot concura doar candidaţii care au dublă specializare chimie – fizică, sau două specializări chimie şi  fizică.

Recomandările redacției