isuReprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad, au desfăşurat mai multe acţiuni preventive având ca scop siguranţa civilă.

Activităţile desfăşurate de cadrele ISU Arad pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în luna iulie, au fost controale efectuate atât la operatori economici, cât şi la instituţii şi acţiuni preventive. Aceştia au efectuat 154 de controale, în urma cărora au depistat mai multe nereguli, dintre care unele au fost soluţionate la faţa locului.

S-a înregistrat un număr de 298 de nereguli (231 securitate la incendiu şi 67 protecţie civilă), dintre care 26 de nereguli au fost soluţionate pe timpul controlului.

Sancţiunile aplicate au fost sub forma avertismentelor – 178 (128 securitate la incendiu şi 50 protecţie civilă) şi amenzilor – 61, în cuantum de 43.700 de lei.

„Principalele nereguli sancţionate au fost: exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate; neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor mobile părţile nu au prevăzut expres răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor; neîntocmirea sau neavizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad a planurilor de intervenţie”, se arată într-un comunicat al ISU Arad.

Alte acţiuni preventive au fost exerciţii de alarmare evacuare şi alarmare stingere la operatori economici şi instituţii controlate; exerciţii de intervenţie cu SVSU/SPSU şi puncte mobile de informare preventivă la localităţile controlate: Tîrnova, Pleşcuţa, Tauţ, Şiria, Pecica, Socodor, Şepreuş, Craiva, Bocsig, S.C. Scala S.A.; instructaj cu administratorii/conducătorii operatorilor economici zona Galleria Mall Arad şi altele.

Recomandările redacției