itmPerioada de probă poate fi de până la 90 de zile – anunţă inspectorii de muncă arădeni. Angajatorii pot verifica aptitudinile noilor angajaţi chiar şi trei luni de zile în cazul funcţiilor de execuţie, şi 120 de zile, în cazul funcţiilor de conducere.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad atenţionează agenţii economici asupra obligativităţii respectării preve­derilor legale privind verificarea aptitudinilor salariaţilor. „Potrivit Codului Muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadra­rea persoanelor cu handicap se rea­lizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice“, a susţinut Valentin Vanci, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.
Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.
Trebuie menţionat că, perioada de probă este inclusă în interiorul contractului de muncă, constituind implicit vechime în muncă, iar salariatul trebuie să beneficieze de toate drepturile. Totodată acesta are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Recomandările redacției