revisalZeci de amenzi au fost aplicate de inspectorii ITM Arad, pentru nereguli în documente.
În ultimele două luni, inspectorii de muncă ai ITM Arad au aplicat un număr de 41 de sancţiuni contravenţionale pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză. Amenzile au fost cuprinse între 10.000 lei şi 50.000 lei.
„Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit
HG 500/2011 privind registrul
general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă fără ca amenda să depăşească suma de 50.000 lei.
Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un
registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora“, a susţinut Ecaterina Isac, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.
Completarea şi transmiterea re­gistrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. Totodată, în conformitate cu prevede­rile H.G. 500/2011, angajatorii au posibilitatea să apeleze în baza unor contracte de prestări-servicii la prestatori de servicii pentru completarea şi transmiterea registrului, situaţie în care angajatorii au obli­gaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului.

Recomandările redacției