guvern

Guvernul a aprobat, la sfârşitul lunii trecute, printr-un Memorandum, Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, cu un buget total de aproximativ 232 de milioane de euro, din care 189 reprezintă alocarea financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar restul reprezintă co-finanțare națională. Programul are scopul de a sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere, prin îmbunătățirea accesabilității și mobilității, promovarea ocupării forței de muncă, investirea în infrastructura medicală și socială, utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, îmbunătățirea mecanismelor de prevenire a riscurilor, încurajarea cooperării instituționale.În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse patru județe din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru județe din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes și Csongrad).

Programul va finanța proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din aria eligibilă, precum: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor;Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor; Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere;Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății; Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și a gestionării dezastrelor;Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni;

Axa prioritară 7: Asistență tehnică.

Recomandările redacției