strategieO strategie de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc centrele de plasament a fost elaborată şi pentru judeţul nostru. De asemenea, peste 200 de tineri care pleacă din sistemul social au fost consiliaţi pentru integrarea pe piaţa muncii, în cadrul unui proiect finanţat din bani europeni, proiect finalizat de curând. În Arad şi alte cinci judeţe din ţară a fost implementat un proiect cofinanţat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor care provin din centre sociale. Este vorba de „Creşterea şanselor de integrare profesională a tine­rilor care părăsesc sistemul de ocrotire la implinirea vârstei de 18 ani, din trei re­giuni ale ţării“. Acesta a fost implementat de Asociaţia Tineri Întreprinzători Concordia, în parteneriat cu Asociaţia Centrul Regional de Iniţiere şi Servicii, Asociaţia pentru Comunitate şi Familie 2006, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Tinerii din centre de plasament, unii cu dizabilităţi rămân fără niciun sprijin după împlinirea vârstei de 18 ani, când părăsesc sistemul social. Fără suport, pregătire profesională şi bani, cei mai mulţi ajung să comită infracţiuni, ori să cerşească. Prin acest proiect s-a căutat dezvoltarea unor deprinderi în rândul tinerilor vulnerabili, precum şi pregătirea acestora pentru o viaţă independentă. „Beneficiarii proiectului au fost tineri din sistemul de protecţie socială, persoane cu dizabilități şi persoane aparținând grupurilor vulnerabile. Aceştia au beneficiat de activităţi de consiliere şi asistenţă specializată în cadrul centrelor de informare şi suport, pentru facilitarea integrării socio-profesionale, activităţi pentru formare şi consolidare pentru deprinderi de viaţă independentă. Am evaluat situaţia serviciilor sociale existente şi am realizat strategii ju­deţene în domeniul integrării socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de ocrotire, strategii ce vor fi implementate pe o perioadă de cinci ani“, a susţinut Andrei Codrea, preşedintele Asociaţiei Tineri Întreprinzători Concordia. În Arad, 222 de tineri din sistemul judeţean de protecţie au fost evaluaţi pentru dezvoltarea deprinderilor. De ase­menea, unii dintre aceştia au participat la cursuri de formare profesională în meseria de operator de introducere şi prelucrare date. Tinerii vor fi sprijiniţi în găsirea unui loc de muncă.

Recomandările redacției