Inspectorii de muncă vor duce o campanie împotriva discriminării femeilor, în muncă. Campania tematică „FEMEIE sau BĂRBAT, ai aceleaşi drepturi” se va desfășura în intervalul 24 – 26 septembrie 2014 și va urmări verificarea modului de respectare de către angajatori a preve­derilor Legii 202/2002, privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi. Se va face verificarea modului în care angajatorii res­pectă prevederile Legii 202/2002, republicată, care reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în domeniul muncii și defineşte termeni ca: egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, discriminare pe criteriu de sex, discriminarea directă, indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală, plată egală pentru muncă de valoare egală, acţiuni positive și discriminare multiplă. Inspectorii ITM Arad vor sesiza angajatorii privind obligaţiilor pe care le au pentru promovarea şi res­pectarea egalităţii de şanse și tratament între femei şi bărbaţi, în relaţiile de muncă, cât și a angajaţilor, asupra drepturilor care decurg din lege. Campania urmărește stabilirea măsurilor care se impun pentru interzicerea discriminării utilizate de către angajator, în legătură cu relaţiile de muncă și securitatea și sănătatea muncii. Grupul ţintă al campaniei îl reprezintă angajatorii din domeniul public şi privat.

Recomandările redacției