Paulis 1Preocupările edililor din fruntea primăriei comunei Păuliş de a atrage investiţii în toate localităţile aparţină­toare acestei unităţi administrative încep să dea roade. Astfel, primarul comunei Păuliş, profesorul Petru Nicoară a semnat cu Ministerul Agriculturii, prin Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 5 Vest, contractul de finanţare pentru construcţia, amenajarea şi punerea în funcţiune a unui Centru Local de Informare Turistică şi Marketingul serviciilor legate de turismul local din comuna Păuliş.  În valoare totală de peste 120.000 de euro – respectiv 540.000 mii lei – Centrul de Informare Turistică va fi construit în centrul localităţii Baraţca, chiar pe axa principală a Drumului Naţional 7, fiind pe deplin accesibil tuturor turiştilor sau persoanelor care tranzitează această foarte importantă şosea internaţională care leagă România de Occident: „Este vorba despre un imobil modern – ne precizează primarul Petru Nicoară – compus dintr-o sală pentru primirea publicului interesat, o sală de expoziţia care va cuprinde oferta noastră turistică, un birou pentru personal şi, evident, anexele necesare. Centrul Local de Informare Turistică Baraţca este destinat informării persoanelor interesate şi turiştilor cu privire la oferta turistică din comuna noastră şi din împrejurimi şi – un lucru deosebit de important pentru noi – va fi încadrat cu două persoane, care vor fi plătite pe o perioadă de cinci ani exclusiv din fonduri europene.”
Centrul Turis­tic din comuna Păuliş va produce be­neficii financiare pentru toţi operatorii turistici din zonă, mai ales că Podgoria Aradului să găseşte abia la începutul dezvoltării sale din acest punct de vedere. În această perioadă documentaţia referitoare la Centrul Local de Informare Turistică şi Marketingul serviciilor legate de turismul comunei Păuliş se găseşte la ADR Timişoara, parcurgând ultimele etape înainte de declanşarea efectivă a lucrărilor. „Sperăm că vom demara lucrările de construcţie cel târziu pe la jumătatea lunii martie – ne infor­mează domnul profesor Petru Nicoară, primarul comunei Păuliş – astfel încât la sfârşitul verii, chiar înainte de Festivalul Vinului în Podgoria Miniş-Măderat, să putem inaugura această investiţie turistică din localitatea Baraţca. Pe lângă acest centru de informare turistică, vom lucra în paralel şi la modernizarea Centrului Cultural al comunei Păuliş, în clădirea fostei Primării şi, de asemenea, vom finaliza lucrările de amenajare a vestiarelor de la stadionul de fotbal din localitatea Sâmbăteni. Nu în ultimul rând, după cum ştiţi şi dumneavoastră, vom amenaja în faţa Şcolii Generale „Sabin Manuilă” din Sâmbăteni un monument dedicat marelui om de ştiinţă Sabin Manuilă, patronul spiritual al şcolii. Prin aceste investiţii în activitatea turistică şi cultural-sportivă ne propunem să punem în valoare potenţialul întregii comune, astfel încât toţi cetăţenii să poată beneficia de aceste oportunităţi. Fireşte, nu vom scăpa din vedere nici amenajarea spaţiilor verzi, a trotuarelor din comună, asfaltarea străzilor şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare.” Un alt vis mai vechi al edililor din comuna Păuliş ţine de repartizarea unor loturi pentru construcţia de case pentru tinerii din comună. Este şi o viziune strategică, prin care tinerii să fie încurajaţi să se reîntoarcă în comună după terminarea studiilor, să-şi construiască locuinţe în regie proprie sau prin programele guvernamentale legate de „prima casă”, iar comuna să-şi vadă astfel viitorul asigurat din punctul de vedere al succesiunii generaţiilor. Iată că un astfel de vis începe să prindă contur şi în comuna Păuliş, de data aceasta în localitatea aparţinătoare, Sâmbăteni. Cartierul de locuinţe care se va ridica la Sâmbăteni se înscrie pe deplin în strategia de dezvoltare edilitară a zonei, mai ales că întreaga comună Păuliş dispune de un potenţial turistic de excepţie, fiind comuna colinară şi podgoreană cea mai apropiată de municipiul reşedinţă de judeţ. Deja, pe „drumul vinului” – adică pe tronsonul de drum care străbate Podgoria Aradului pornind chiar din spatele vechii Primării din comuna Păuliş – vilele se ridică una după alta, care de care mai frumoasă şi mai primitoare.

Recomandările redacției