miniUn proiect social cu latură educaţională şi umanitară va da şansa copiilor cu deficienţe să se integreze profesional. La Liceul „Sfânta Maria” Arad urmează să fie înfiinţată o minitipografie pentru tinerii şi adolescenţii cu surditate şi deficienţe senzoriale multiple. Pentru proiectul intitulat „Sens pentru viaţă“ a fost încheiat un acord de parteneriat iar de buna implementare a acestuia se vor ocupa Fundaţia Sense Internaţional Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Liceul „Sfânta Maria” Arad şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad precum şi Consiliul Judeţean Arad.

Un proiect de hotărâre pentru încheierea unui acord de parteneriat între fundaţii, instituţii şi unităţile de educaţie a fost supus aprobării în şedinţa Consiliului Judeţean de săptămâna aceasta. Acordul de parteneriat a fost încheiat pe o perioadă de un an. În cadrul acestui proiect urmează să fie derulate activităţi comune şcolare şi extraşcolare pentru integrarea socio-profesională a tinerilor şi adolescenţilor cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple.

Fundaţia care implementează proiectul are o serie de responsabilităţi, de asigurare a tuturor celor necesare pentru derularea proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean trebuie să sprijine funcţionarea atelierului vocaţional în cadrul Liceului Special Sf. Maria, iar Consiliul Judeţean trebuie să monitorizeze proiectul, să pună la dispoziţie, gratuit spaţiul necesar desfăşurării activităţilor din proiect şi să sprijine demersul identificării locurilor de muncă pentru beneficiarii proiectului. Pentru elevi, minitipografia – atelier vocaţional va fi o şcoală unde vor putea învăţa să muncească pentru a avea şanse de angajare. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevi tineri cu surdocecitate/DSM din cadrul Liceului Special Sfânta Maria şi a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. Toate echipamentele achiziţionate în proiect de către fundaţie vor fi donate apoi şcolii speciale. În ateler vor fi create cărţi de vizită, pliante, broşuri, reviste, imprimate, cărţi în tiraje mici, în funţie de comenzi şi contracte

Recomandările redacției