Interviu cu Aurel Radiţa, primarul comunei Şicula

primar RaditaComuna Şicula a traversat o perioadă de ample transformări şi modernizări, lucrări pe care oamenii le apre­ciază şi le doresc continuate.
Cu Aurel Radiţa, primarul acestei comune, ajuns la al patrulea mandat, am purtat recent – chiar într-o zi de frumoasă sărbătoare primăvăratică – o discuţie pe o temă mai rar abordată: situaţia serviciilor medicale. Comuna are trei sate: Şicula – sat de reşedinţă, Chereluş şi Gurba.
– Deci despre ce este vorba, în principiu?
– S-o luăm cu începutul. Proiectele pe care anul acesta vreau să le finalizez se ştiu: alimentarea cu apă la Chereluş, reabilitarea clădirii Primăriei, a Centrului Civic dar şi a Căminului Cultural din Şicula. În plus, vreau să iniţiez moder­nizarea – cu ajutorul medicilor umani, fireşte – şi a locaţiile cabinetelor me­dicale individuale din comună.
Este vorba de construcţiile proprietate a comunei Şicula, în întregul ei și precizez clar că acestea aşa vor rămâne atâta timp cât eu voi fi în fruntea comunei. Nu va intra în discuţie o altă propunere: cabinetele medicale nu se vor vinde. Ele vor rămâne în proprietatea comunei pentru ca pe viitor să putem oferi spaţii şi altor medici care vor dori să vină aici, pentru a exista o diversitate de specialităţi
– Prin urmare se doreşte atât o diversificare a asistenţei medicale cât şi o creştere a eficienţei?
– Aceasta este intenţia. La ora actua­lă avem peste 4.200 de locuitori în întreaga comună şi un număr de 3-4 medici de familie care asigură asistenţa medicală. Un avantaj pentru care am făcut eforturi mari este faptul că avem o farmacie în Şicula. Ne-am luptat serios s-o menţinem şi, mai mult, să poată deservi și reţete compensate.
Pentru a eficientiza dezvoltarea acordării asistenţei medicale în comună doresc să sprijin în următoarea perioa­dă atragerea şi a altor medici umani, în aşa fel încât să ne apropiem cât mai mult de stipulării legii în ceea ce priveşte numărul de pacienţi care să revină unui medic. Ne aşteptăm ca în următoarea perioadă să avem circa 7-8 medici de familie – care să asigure asistenţa medicală unui număr de pacienţi cât mai aproape de liminta minimă, care este de 500 de înscrişi – şi astfel, la Şicula se va sprijini dezvoltarea unei asistenţe medicale cât mai competitive, apropiată de standardelor din zonele urbane. De asemenea, doresc înfiinţarea unor cabinete medicale de diverse specialităţi, unul de stomatologie fiind cel mai urgent.
– Veţi sprijini deci atragerea și a altor cadre medicale care să beneficieze de aceste locaţii?
– Firește, despre asta vorbim. Doresc să precizez pentru toți medicii existenți că în comună pot veni și alți medici să-și înființeze atât cabinete medicale în regim privat cât și în spații aparținând comunității. Au acest drept, spațiu există și vor fi susținuți. În sprijinul acestui demers este și adresa primită recent de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Arad în care se confirmă faptul că la Șicula, în spațiul existent pot funcționa două cabinete medicale – cu condiția, firește, aducerii lor la starea cerută de normele în vigoare, acțiune pentru care se poate solicita sprijinul unui consultant de specialitate.
De asemenea, vreau să-i îndemn pe doctori să inițieze proiecte eligibile ca prin bani europeni să poată să-și modernizeze atât cabinetele cât și dotarea, în funcție de proiect.
Vreau să precizez că la ora actuală în comună funcționează: un cabinet medical individual la Șicula, unul în spațiul de la etaj la Chereluș (fiind liber spațiul de la parter), la Gurba un cabinet în spațiu particular și unul amenjat în incinta Căminului Cultural – fiind doi medici. Vreau să accentuez clar că – indiferent de situația cabinetelor – do­rința mea expresă este ca pacienții din comună să primească asistență medicală de bună calitate, diversificată și mai ales la timp. Pentru acest deziderat voi depune toate demersurile care-mi stau în puteri.
– Schimbând puțin registrul, în final, faceți-ne unele precizări cu privire la participarea comunei la un concurs…
– Da, este vorba de o inițiativă care să ne sprijine în atragerea de fonduri UE: participarea noastră, prin Asociația „Cele mai frumoase sate din România “ la un concurs de… frumusețe. Pentru aceasta fac un apel la toți consătenii mei – dar mai ales la consătenele mele, iubitoare de frumos – ca până la începutul lui aprilie, să schimbe aspectul din fața propriilor gospodării: să nu mai depoziteze acolo tot felul de obiecte ori ustensile agricole, să păstreze curățenia și pentru că primăvara este aici ar fi bine să le amenajeze ca părculețe și chiar să planteze flori. Câștigarea unui astfel de concurs va fi un solid argumet pentru obținerea de fonduri europene pentru viitoare activități cultural-folclorice, ceea ce ar reprezenta un mare avantaj pentru noi.

Recomandările redacției