Comuna Socodor implementează, în parteneriat cu Primăria din Kétegyháza – Ungaria, proiectul „Protecţia mediului prin intermediul investiţiilor în reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor reziduale în Socodor şi Kétegyháza“ – HURO/1101/023/1.3.3. În cadrul proiectului autorităţile din Socodor şi Kétegyháza vor realiza: o staţie de epurare; 10,618 kilometri de canalizare – din care 5,4 kilometri în Socodor; o serie de schimburi de experienţă între parteneri. Bugetul prevăzut este de 1.999.318 euro: 1.842.839 Euro prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, iar diferenţa din bugetele din Socodor – care e şef de proiect şi Kétegyháza. Proiectul se va derula în doi ani şi va deservi un număr de 6.570 de locuitori din cele două localităţi.
Atât primarul comunei Socodor – Ioan Jura cât şi primăriţa Kalcsó Istvánné din Kétegyháza şi-au manifestat în modul cel mai deschis satisfacţia privind implementarea proiectului finanţat din fonduri nerambursabile, la întâlnirea derulată la Socodor afirmându-se că „fără sprijinul venit de la UE prin această finanţare, exclusiv din bugetele proprii ale comuni­tăţilor locale nu s-ar fi putut realiza o asemenea investiţie deopotrivă utilă şi oportună. Socodor şi Kétegyháza se află la a doua colaborare în derularea de proiecte transfrontaliere, fiind parteneri şi în proiectul «Înlăturarea barierelor de tranzit transfrontalier dintre Socodor şi Kétegyháza» în cadrul căruia s-au realizat lucrări de întreţinere şi repa­ra­- ţie a 11 kilometri de drumuri în cele două localităţi“.

Recomandările redacției