După cum au precizat reprezentanţii administraţiei de la Nădlăc într-o conferință de presă, s-a rezolvat și finanțarea proiectului de extindere și modernizare a cunoscutului Liceu „J. Gr. Tajovsky“.
„A fost semnat, încă de la mij­locul lunii trecute, contractul de finanţare a proiectului de investiţii «Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC, a Gru­pului Şcolar J. Gr. Tajovsky», în valoare de 4.482.189,80 lei, din care valoarea eligibilă este de 2.975.560,53 lei. Finanţarea nerambursabilă este de 98% din va­loarea cheltuielilor eligibile, res­pec­tiv de 2.916.049,31 lei“, susţin autorităţile locale.
Contractul de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 şi Unitatea administrativ-teritorială a Oraşului Nădlac în calitate de beneficiar, proiectul fiind finanțat prin Regio–Programul Ope­rațional Regional. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Recomandările redacției