Oferta educaţională a Liceului Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad este centrată pe formarea profesională a elevilor, fiind adaptată cerinţelor actuale de pe piaţa muncii.

Generaţii întregi de tineri au fost formate în diverse meserii, absolvenţii dobândind cunoştinţele necesare pentru a se adapta exigenţelor mereu în schimbare ale pieţei muncii. Pregătirea elevilor în domeniul electronică-automatizări și domeniul electric, pe ruta învățământ liceal şi învățământ profesional și dual le oferă acestora posibilitatea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale în meserie, absolvenţii noştri putându-se angaja în cadrul unor firme cu activitate în domeniile:

  • telecomunicaţii
  • electronică
  • automatizări
  • electric sau electromecanic

În plus, un alt avantaj pe care şcoala noastră îl oferă elevilor care optează pentru învăţământul dual este încheierea unui contract de parteneriat cu operatorul economic şi Primăria Arad, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Noutatea adusă de planul de şcolarizare propus de liceul nostru începând cu anul şcolar 2024-2025 o reprezintă învăţământul postliceal de 2 ani, cu calificarea tehnician aparate electromedicale, în care se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației.

Aşadar, dacă îți dorești să urmezi o școala profesională sau un liceu tehnic caracterizat prin competență, seriozitate şi performanță, te invităm să studiezi oferta noastră școlară pentru anul 2024 – 2025!

 

 

Lasă un răspuns

Recomandările redacției