bun bun1 IMG_20140826_080622 IMG_20140826_085305 IMG_20140826_094410 IMG_20140826_112040 IMG_20140826_120836 IMG_20140826_121132Problemele la Luncşoara au început în anul 2012, când a expirat mandatul fostului preşedinte al Composesoratului, Gavrilă Cornel, însă în urma unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă mandatul acestuia a fost prelungit până la alegerea, în mod statutar, a unui nou consiliu. Din luna martie a anului 2012 Consiliul de Administraţie, care nu mai este dorit de nici unul dintre membrii Composesoratului nu a mai convocat nici o adunare generală cu toate că statutul Composesoratului prevede în mod imperativ că în fiecare an, până cel târziu în luna aprilie, trebuie convocată adunarea generală. „Cu toate că din martie 2012 nu s-a mai convocat nici o adunare generală de către preşedintele Gavrilă Cornel, acesta a semnat un acord de mediere prin care a recunoscut ca valabile patru contracte de exploatări forestiere ale căror valabilitate au expirat încă din 2012. Firma cu care au fost încheiate cele patru contracte se numeşte SC Vicar Forest SRL, firmă cu care asociaţia Composesoratului Luncşoara, Ocolul Silvic privat Codrii Iancului din Hălmagiu, precum şi un număr de 22 de persoane fizice din cadrul composesoratului au un litigiu pe rolul Tribunalului Arad, care formează dosarul civil 565/238/2013“, ne-a declarat Doru Vant, reprezentantul oamenilor din Composesoratul Luncşoara.
Cu toate că există litigiu civil şi deşi contractele încheiate sunt expirate, acestei firme i s-a eliberat autorizaţie de exploatare, în baza contractului 1816/2011, contract cu care are termenele de exploatare expirate încă din 15 iunie 2012, neexistând un act adiţional prin care să fie prelungit contractul. Având la bază autorizaţia de exploatare 505475, firma de exploatare a procedat la tăierea masei lemnoase din Composesoratul Luncşoara, cu toate că ordinul Ministerului Mediului şi al Pădurilor nr. 1540 din 2011 interzice cu desăvârşire exploatarea în perioada de vară, în sezonul de vegetaţie, întrucât se produc pagube în ceea ce priveşte regenerarea naturală. Văzând toate aceste ilegalităţi şi faptul că sunt ignoraţi atât de autorităţile statului cât şi de firma care exploatează, în cursul zilei de ieri, 26 august, la ora 08.00, un număr de peste 50 de persoane, locuitori ai satului Luncşoara, au blocat drumul de acces spre locul de exploatare, existând îmbrânceli cu reprezentanţii unei alte firme de exploatări forestiere care doreau să pătrundă la prima oră în composesorat pentru a exploata o partidă de „căzături“, „doborâturi“, despre care sătenii nu aveau cunoştinţă. După aproximativ o oră, la faţa locului şi-au făcut apariţia şi Poliţia Locală Hălmăgel, care din modul în care se punea problema încerca să convingă cetăţenii că firma de exploatare trebuie să îşi facă treaba cu toate că sătenii, în număr foarte mare, nu doreau să le mai fie exploatată pădurea care le aparţine. Există în acest sens şi o hotărâre a Adunării Generale a membrilor composesori din iunie 2012, necontestată în instanţă, prin care sătenii şi-au manifestat dorinţa de a nu se mai exploata până la clarificarea situaţiei şi a finalizării litigiilor.
Zeci de arbori doborâţi
După aproximativ două ore de aşteptare la intersecţia care ducea spre pădurea în care se exploata, şi-au făcut apariţia şi reprezentanţii firmei SC Vicar Forest SRL, iar după încă o oră de discuţii şi îmbrânceli, la o sesizare verbală făcută înspre reprezentanţii poliţiei aceştia, împreună cu o parte a sătenilor s-au deplasat în pădure pentru a vedea modul de exploatare şi legalitatea în care s-a exploatat. Ajunşi la faţa locului, împreună cu reprezentanţii Ocolului Silvic s-a constatat un număr de 28 de arbori de cea mai bună calitate care au fost doborâţi din rădăcină cu scopul de a ajunge la partida unde se exploata, cu toate că erau şi alte drumuri de acces la această partidă. S-a constatat faptul că aceşti 28 de arbori nu erau marcaţi, însă s-a invocat faptul, de către reprezentanţii Ocolului Silvic, că aceştia nici nu trebuiau marcaţi, iar reprezentanţii poliţiei tindeau să dea dreptate celor de la Ocolul Silvic privat până când, într-o convorbire telefonică purtată cu un reprezentant de la ITRSV Oradea, acesta a arătat că orice doborâre de arbori trebuie făcută după ce în prealabil aceştia sunt marcaţi.
„În acest sens a fost depusă o plângere către Poliţia Locală Hălmăgel, care cu toate că se deplasase în teren şi constatase cele arătate mai sus, la data depunerii plângerii nu era încheiat un proces verbal în care să specifice cele constatate la faţa locului. Nici nu e de mirare, având în vedere că tot ceea ce afirmau reprezentanţii Ocolului Silvic, organele de poliţie o luau de bună. Trebuie specificat faptul că în pădure s-a deplasat şi şeful Poliţiei Sebiş, care până la clarificarea situaţiei a avut o atitudine destul de agresivă la adresa sătenilor. La intrarea din pădure, sătenii, majoritatea persoane în vârstă, încă aşteptau la drumul care anterior fusese blocat, cu toate că trecuseră ore întregi de când aceştia nu mâncaseră, ceea ce dovedeşte dorinţa lor de a-şi apăra proprietatea de firmele care exploatează fără ca aceştia să fie întrebaţi“, ne-a mai declarat Doru Vant.
Trebuie făcută precizarea că statutul asociaţiei prevede faptul că punerea pădurii în exploatare se face doar după aprobarea de către adunarea generală. Există chiar şi o hotărâre a adunării necontestată prin care membri composesori şi moştenitorii acestora şi-au exprimat în mod clar voinţa de a nu le mai exploata pădurea.
Locuitorii satului Luncşoara sunt mai decişi ca oricând să nu mai permită exploatarea pădurii, conştientizând faptul că în baza Constituţiei României dreptul de proprietate privată este ocrotit de lege, iar „proprietatea privată este inviolabilă“.
În acest sens a fost sesizat şi Ministerul Mediului asupra abuzurilor din zona Luncşoara, situaţia fiind monitorizată la cel mai înalt nivel.

Recomandările redacției