Majoritatea activităţilor din direc­ţiile de sănătate publică vor trece în portofoliul Consiliilor Judeţene, la Mi­nisterul Sănătăţii rămânând doar activităţile de control. Până la sfârşitul anului, direcţiile de sănătate publică judeţene se vor reorganiza în opt autorităţi regionale de sănătate publică, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, în subordinea că­rora vor funcţiona 34 de oficii jude­- ţene de sănătate publică şi alte unităţi cu personalitate juridică. Cel mai pro­babil, în acest caz, Direcţia de Sănătate Publică Arad va fi înghiţită de către un centru regional cu punctul central la Timişoara.
Restructurarea şi reorganizarea se vor face prin micşorarea birocraţiei şi apropierea sistemului de cetăţean, prin profesionalizarea managementului şi întărirea controlului la nivel local. Se vor translata o serie de activităţi către autorităţile locale, accentuându-se des­centralizarea sistemului.
Din punct de vedere al resurselor umane, o parte din personalul Direcţiei de Sănătate Publică Arad se va transfera la Consiliul Judeţean, o parte ră­mâne la autoritatea regională şi o parte din personalul calificat va putea fi absorbit de către spitale şi cabinetele medicale. Foarte puţine persoane vor fi disponibilizate, dar cu acordarea tuturor drepturilor cuvenite.

Recomandările redacției