mediciPentru că se consideră că ramura lor este foarte slab finanţată, medicii de familie din Arad solicită sprijinul opiniei publice, în scopul de a aduce cât mai multe argumente Ministerului Sănătăţii de a aloca mai multe fonduri pentru medicina de familie. „România rămâne ţara europeană care cheltuieşte cel mai puţin pentru sănătate pe cap de locuitor. Având în vedere insuficienţa resurselor alocate sistemului de să­nătate şi lipsa unor repere unitare, corelate, legate de starea de sănătate a populaţiei, ministrul Sănătăţii propune schimbarea perspectivei de abordare a sănătăţii populaţiei din tratarea bolii în prevenţia ei. Mi­nistrul ne-a asigurat că una din priorităţile sale din acest mandat o constituie alocarea unei sume mai mari pentru prevenţie“, ne-a declarat dr. Adrian Dărăbanţiu, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie Arad.
În acest context, Societatea Naţională de Medicina Familiei, împreună cu Fede­raţia Naţională a Patronatelor Me­dicilor de Familie şi Coaliţia 52, cu asistenţa teh­nică a Academiei de Advocacy, iniţiază audierea publică ,,Prevenţia în sănătate – cine câştigă şi cine pierde în sistemul de sănătate?”, în cadrul căreia invită populaţia să îşi exprime în scris punctul de vedere, prin oferirea de răs­punsuri şi soluţii argumentate la următoarele întrebări majore: Cum va contribui medicina preventivă la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România? Ce efecte pozitive şi negative întrevedeţi? Care sunt principalele măsuri care ar trebui prevăzute în programul naţional de prevenţie al Ministerului Sănătăţii?
Opiniile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza într-un raport sinteză, de către Comisia de Experţi a audierii publice, formată din mai mulţi profesori universitari din ţară. Raportul sinteză va fi făcut public şi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, precum şi decidenţilor politici cu responsabilităţi în domeniu.

Recomandările redacției