Către Consiliul Eparhial al Arhie­piscopiei Timişoarei
corneanuIerarhul, preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, cu profundă durere, sunt alături de întregul cler şi popor al Arhiepiscopiei Timişoarei ca şi al Mitropoliei Banatului, la momentul adormirii întru Domnul, în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice, a vrednicului de pomenire mitropolit dr. Nicolae Corneanu. Arădenii nu vor uita că l-au avut odinioară episcopul lor mult preţuit, de care au rămas legaţi pentru totdeauna, şi după ce a trecut la vrednicia mai înaltă, iar în vacanţele episcopale, trei la număr, a fost purtător de grijă, cu multă înţelepciune a tuturor treburilor bisericeşti.
Paraclisul Catedralei arhiepiscopale din Arad, pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, va aduce aminte tuturor celor ce se vor ruga şi închina aici, de cel care a fost ce i-a purtat numele acestui mare părinte al Bisericii, după însuşirile căruia s-a călăuzit.
Hărăzit de Dumnezeu cu o prodigioasă arhipăstorire, mai bine de jumătate de veac, înaltul Ierarh s-a înscris cu cinste în istoria Bisericii noastre, ca de altfel în sufletele tutu­ror păstoriţilor săi, ca şi a celor apropiaţi sau care l-au cunoscut şi ascultat cu dragoste fiască. Lucrarea sa duhovnicească, împletită cu cea culturală şi gospodărească, a împlinit-o cu toată conştiinciozitatea, spre slava lui Dumnezeu, propăşirea ţării şi continua înălţare a credincioşilor.
La acest ceas de rugăciune către Cel ce stăpâneşte peste cei vii şi peste cei adormiţi, implorăm ca numele măreţ al celui pomenit să fie înscris în cartea vieţii, spre amintirea veşnică şi răsplătirea ostenelilor sale cu odihna întru lumina cea cerească.
Dumnezeu să-l ierte, făcându-i parte cu cei aleşi ai Săi!
Timotei,
Arhiepiscopul Aradului

Recomandările redacției