Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a finalizat ghidul Programului „Electric Up”, pentru finanţarea întreprinde­rilor mici şi mijlocii şi domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Suma necesară implementării Programului „Electric Up“ este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanţare. „În vederea pregătirii tehnice a proiectelor, vă invităm să consultaţi proiectul ghidului
de finanţare Electric Up, pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi domeniul HORECA, privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru produ­cerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Na­ţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, a informat ministerul. Ghidul include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de înscriere, evaluare şi selecţie a proiectelor şi informaţii generale privind implementarea şi monitorizarea acestora. Obiectivele proiectului sunt creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie, precum şi a eficienţei energetice, îmbunătăţirea cali­tăţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi, opţional, livrarea surplusului de energie electrică în reţeaua naţională de energie electrică, precum şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autove­hiculelor cu energie electrică în domeniul HORECA, stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic. Indicatorii de performanţă ai programului sunt: reducerea cantităţii totale de gaze cu efect de seră (kg CO2 echivalent), prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului; atingerea ţintei cu titlul indicativ de până la 6.500 puncte de reîncărcare şi/sau realimentare cu toate tipurile de combustibili alternativi. „Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, re­prezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile. În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/ 2003 privind stabilirea acţiunilor şi ca­tegoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice”, se arată în ghid. Sunt conside­rate cheltuieli eligibile următoarele: chel­tuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27kWp şi maximum 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/ invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/ curent alternativ.
De asemenea, sunt considerate cheltuieli eligibile cele cu achiziţia a cel puţin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare; cheltuielile cu proiectarea, obţinerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; cheltuieli de consultanţă şi management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
(sursa: news.ro)

Recomandările redacției