manageriConducerea Ministerului Sănătăţii le-a transmis tuturor managerilor de spitale „să nu se mai vaiete“ că nu au bani, să facă managament şi să fie responsabili. De asemenea, în scurt timp vor începe auditurile, aşa cum este stipulat în contractul cadru pe anul în curs. Conducerea ministerului a mai transmis că în condiţiile în care sistemul spitalicesc este cel mai mare consumator de resurse, consumator şi cu risipă multă, dacă managerii şi-ar reduce o parte din cheltuielile neeconomicoase, ar putea să facă faţă la bugetele pe care le au.
Conform contractului cadru, condu­cerea spitalelor va fi monitorizată o dată la trei luni şi riscă să fie demisă în cazul în care unitatea a acumulat datorii. Contractele managerilor de spitale vor fi amendate astfel încât aceştia să poată fi înlocuiţi în urma unor evaluări trimestriale, dacă spitalul înregistrează datorii pentru trei luni consecutive. Totodată pentru a evita creşterea datoriilor din sistem, Guvernul va transfera resurse financiare de la spitale cu competenţe limitate către unităţile incluse în reţeaua spitalelor regionale de urgenţă.
Managerii spitalelor arădene consi­deră că în condiţiile în care şi finanţarea va creşte este normală această decizie, dar dacă finanţarea rămâne cum este acum, după trei luni toţi ar risca demi­terea.
Cea mai importantă unitate din Arad, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, nu are motive de îngrijorare în ceea ce priveşte managementul, spitalul în­cheind anul 2012 fără nici o datorie. Dacă totuşi managerii spitalelor care se găsesc în administrarea autorităţilor locale ar putea să scape de rigurozitatea evaluărilor, nu de acelaşi lucru au parte conducerile unităţilor spitaliceşti aflate în grija directă a Ministerului Sănătăţii. Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr.Corneliu Bârsan” din Dezna, consi­derat spital de interes naţional, este singura unitate din judeţul Arad care se află în administrarea ministerului.
„Prin ordin de ministru, activitatea noastră era verificată trimestrial şi până acum. De fiecare dată trimitem ministerului o situaţie financiară complexă, în urma căreia se poate constata modul în care este condus spitalul. Apoi, de două ori pe an, activitatea managerului este discutată în consiliul de administraţie al spitalului. Mai mult decât atât, o dată pe an, o comisie a Ministerului Să­nătăţii verifică întreaga activitate depusă până în acel moment“, ne-a declarat Camelia Malea, managerul Spitalului de Recuperare Neuromotorie „Dr.Corneliu Bârsan“ Dezna.
Ministerul Sănătăţii anunţa în luna martie că va fi făcut auditul la toate spitalele publice din România, începând cu cele din subordinea ministerului.

Recomandările redacției