Grapini la PrimarieFinalul lunii mai a adus evenimente și vizite importante pentru oraşul Lipova şi locuitorii săi dar mai ales pentru dezvoltarea şi valorificarea la adevărata valoare a potenţialului turistic şi economic pe care oraşul şi întreaga zonă le oferă.
Un astfel de eveniment a avut loc la Lipova sâmbătă, 25.05.2013, odată cu vizita ministrului Maria Grapini – Mi­nistrul Delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, care a făcut o vizită de lucru la Lipova.
Intâlnire cu scop precis
Această vizită – în care ministrul a discutat cu investitorii din zonă – a venit ca răspuns la invitaţia reprezentanţilor administraţiei publice locale, scopul întrunirii de la Lipova fiind unul foarte precis, respectiv „întâlnirea cu reprezentanţii mediului de afaceri din zonă pentru a găsi soluţii pentru revigorarea turismului, atât a celui de agrement, cât şi a celui balnear, în localitate şi totodată în judeţ“.
Întâlnirea a avut loc în Sala de Şedinţe din cadrul Primăriei Oraşului Lipova – începând cu ora 10,30 – unde, alături de reprezentanţi ai administraţiei publice locale și din partea judeţului, au fost prezenți un număr mare de reprezentanţi ai mediului de afaceri local şi judeţean – adică reprezentanți ai grupului țintă. Aceștia au răspuns cu mare interes invitaţiei primite, sala dovedindu-se şi de această dată neîncăpătoare, printre participanţii la întrunire numărându-se și primarul Mircea Jichici, viceprimarul Vasile Dodon, deputatul Dorel Căprar, consilierul judeţean Dan Damian, reprezentanţi ai Consiliului Local Lipova, precum şi reprezentanţi ai primăriilor şi consiliilor din comunele învecinate.
Despre turismul local
În deschiderea întâlnirii, atât primarul oraşului Lipova, Mircea Jichici, cât şi Dorel Căprar, reprezentantul din partea judeţului, au adresat urări de bun venit și mulţumiri speciale doamnei ministru şi întregii sale echipe care a însoţit-o la Lipova după care au făcut câteva precizări vizavi de motivația prezenței ministrului în orașul de pe Mureș.
În cuvântul său, ministrul Maria Grapini a precizat de la început că va susţine dezvoltarea turismului şi mediului de afaceri din această zonă a ţării „zonă care oferă atât de multe resurse extraordinare“.
A urmat o observație vizavi de starea infrastructurii rutiere, ministrul afirmând că „drumurile locale şi judeţe­­ne din zonă sunt într-o stare foarte proastă“.
Cu toate că problema nu se încadrează în atribuţiile Ministerelui ei, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism a spus că „în afara problemelor ce ţin de ministerul pe care îl conduc, preiau şi probleme ce ţin de alte ministere, pe care le transmit spre competentă rezolvare colegilor din Guvern“ – asigurându-i pe cei prezenţi că şi această problemă, a stării drumurilor, va ajunge la cei care trebuie să se ocupe de rezolvarea ei.
De asemenea, Maria Grapini a amintit că, în calitate de ministru, a fost esen­ţial să constate starea în care se află turismul arădean şi să încerce să găsească soluţii pentru revigorarea acestuia dar că nu va putea realiza singură acestu lucru, ci împreună cu autorităţile locale și cu investitorii locali.
„Aştept acum să se vină cu un proiect legat de revigorarea Staţiunii din Băile Lipova unde este vorba de fapt de un turism integrat – cultural, istoric, balnear. Aştept să se vină cu proiecte în acest sens, pentru a vedea ce se poate face pentru revigorarea Staţiunii din Lipova, dar şi a Staţiunii Moneasa, pentru a revigora turismul din acest judeţ“, a subliniat apoi Maria Grapini.
Probleme de ordin general
Ministrul delegat le-a prezentat apoi celor prezenţi, pe scurt, câteva dintre propunerile de modificare a legislaţiei, cele mai importante fiind Legea Insolvenţei, Legea Turismului, Legea IMM-urilor, Legea Răspunderii Instituţionale şi Legea Funcţionarului Public. A apreciat în continuare că în forma actuală, prima dintre aceste legi îi „ajută“ de fapt pe cei care nu doresc să plătească. În ceea ce îi priveşte pe investitori, ministrul a afirmat că le-a cerut colegilor din Guvern să găsească soluţii pentru reducerea presiunii fiscale asupra mediului de afaceri, una dintre acestea fiind scăderea graduală a TVA şi CAS, începând din anul viitor, după ce, în prealabil, „se va face curăţenie“ şi vor fi stabilite noi reguli.
„Lupt pentru schimbarea legilor proaste, dar lupt şi pentru respectarea legilor în vigoare“ a completat Maria Grapini.
Pe de altă parte, ea a afirmat că apreciază ca fiind de bun augur înfiinţarea Direcţiei Antifraudă, declarându-se un luptător vehement împotriva celor care fac evaziune. „Nu mai vreau ca micul întreprinzător să fie presat de concurenţă neloială şi încerc, atât cât pot, să presez cu această pro­blemă şansa noastră şi a României ca, din 2014, să scădem presiunea fiscală şi la cetăţean dar şi la întreprinderile mici şi mijlocii. Trebuie tăiat cercul acelor lanţuri de evazio­nişti (…). Sunt conştientă că evaziunea fiscală nu poate fi stârpită în totalitate, dar e foarte importantă ponderea acesteia”, a subliniat ministrul.
Discuțiile libere
Bineînţeles că participanţii la întrunire au avut ocazia să adreseze întrebări şi să deschidă discuţii despre orice problemă la rezolvarea căreia ministrul Maria Grapinii ar fi putut să intervină. Astfel, o parte din cei prezenţi au adresat o serie de întrebări referitoare la probleme dintre cele mai diverse: sta­rea infrastructurii rutiere, posibilitatea de a dezvolta o nouă investiţie în zilele noastre, precum şi probleme referitoare la diverse legi ș.a.
Unul dintre investitorii prezenţi în sală s-a referit la problema fermelor pomicole din Lipova, care s-au desfiinţat rând pe rând „datorită lipsei unui text de lege care să reglementeze reconversia terenurilor pomicole“.
Ministrul Grapini a spus că Legea Pomiculturii, despre care se vorbea în urmă cu 6-7 ani „este una dintre legile importante şi necesare care zac la Parlament de ani de zile“, situație care după opinia ei trebuie schimbată.
Discuţiile au atins diverse teme de actualitate ministrul Maria Grapini făcând aprecieri pozitive în această di­recție, transmiţând totodată și mulţumiri pentru invitaţia primită şi pentru modul cum s-a derulat întreaga vizită.
I-a asigurat pe toţi cei prezenţi că problemele discutate vor ajunge acolo unde trebuie, astfel încât să existe rezultate vizibile în cel mai scurt timp posibil.
În final, aceasta declarat: „m-am aflat la Lipova într-o vizită de lucru pentru că mi-am propus să văd toate zonele din ţară care au po­tenţial turistic iar Lipova este una dintre aceste zone. Mă bucur că la discuţii a participat un număr atât de mare de oameni interesați de subiect și că discuţiile au fost interactive, oamenii ridicând o serie de probleme reale, care îi preocupă“.
După încheierea întâlnirii de la Primăria Oraşului Lipova, însoţită de întreaga sa echipă, precum şi de re­­pre­zentanţii autorităţilor locale, mi­nistrul Maria Grapini a vizitat Staţiunea Băile Lipova, staţiune care urmează a fi inclusă în circuitul turistic al României.

Recomandările redacției