Municipalitatea pare decisă să tran­șeze problema relocării Poliției de Frontieră în fosta unitate de jandarmi de pe Calea Bodrogului. Totul pentru ca Școala Generală „Mihai Eminescu” să poată fi mutate în disputata clădire a Poliției de Frontieră de pe strada Mărășești.
Conflictul deschis izbucnit între Pri­mărie și Prefectură pe tema repartizării unui imobil în care să școala să funcțio­neze în viitorul apropiat s-ar putea stinge în urma votului de joi al aleșilor locali convocați într-o ședință ordinară a CLM. Asta pentru că Primăria își manifestă, prin intermediul unui proiect de hotărâre inclus pe ordinea de zi a întâlnirii, intenția de a transmite din domeniul public al municipiului sediul fostei unități de jandarmi de pe Calea Bodrogului în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Mai precis, dacă proiectul de hotărâre va trece de votul de joi, sediul Poliției de Frontieră se va putea muta pe Calea Bodrogului, lăsând liberă clădirea de pe strada Mărășești, în care ar urma să funcționeze Școala Generală „Mihai Eminescu”.
După mai multe ciocniri între repre­zentanții Primăriei și cei ai Prefecturii, expunerea de motive a proiectului de ho­- tărâre al CLM ce va intra joi la vot se referă la: „necesitatea urgentării soluţionării unei locaţii centrale adecvate pentru Şcoala Generală numărul 1 «Mihai Eminescu», precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 147/2012 prin care s-a solicitat Guvernului României transmiterea către administraţia locală a imobilului din strada Mărăşeşti nr. 18-20, care par­ţial este ocupat de Poliţia de Frontieră; în vederea asigu­rării unei locaţii pentru Poliţia de Fron­tieră, propunem adop­tarea unei hotărâri privind transferul în domeniul public al statului şi în administrarea Poliţiei de Frontieră Ro­mâne, a imobilului, proprietate pu­blică a municipiului Arad, situat în Calea Bo­drogului, fostă unitate de jandarmi”.
Despre oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu în acest sens se amintește și în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre. „Prin Hotărârea CLM nr. 147/2012 s-a solicitat Guvernului transmiterea imobilului din municipiul Arad, str. Mărăşeşti nr. 18-20, prin Inspectoratul Judeţean de Poliţie de Frontieră în domeniul public al municipiului Arad şi administrarea Consiliului Local pentru amenajare unitate de învăţământ, respectiv pentru Şcoala Generală numărul 1 «Mihai Eminescu». Întrucât în acest imobil, parţial liber, o parte este ocupată de Poliţia de Frontieră, se propune asigurarea unui spaţiu pentru relocarea acesteia”, se arată în raportul de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre.

Recomandările redacției