nevazatoriAsociaţia Nevăzătorilor solicită o întâlnire urgentă cu prim-ministrul României, acuzând indiferenţa, atitudinea ostilă, chiar „discriminatorie a Direcţiei pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap (DPPH) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la adresa persoanelor fizice cu diferite dizabilităţi şi a ONG-urilor naţionale furnizoare de servicii esenţiale ale acestora şi în beneficiul lor“.
Asociaţia revendică, în primul rând, indexarea indemnizaţiei lunare de handicap rămasă neactualizată din anul 2008, faţă de creşterea costului vieţii. Persoanele cu invaliditate gradul I şi II vor să beneficieze de bilete speciale de călătorie, ca şi persoanele încadrate în categoriile de handicap corespunzătoare.
Totodată se mai revendică depistarea şi eliminarea din sistemul de asigurări sociale speciale a marelui număr de falşi handicapaţi. „Mai cerem deblocarea urgentă a fondurilor aprobate de Parlament prin Legea bugetului de stat şi înlăturarea oricăror altor forme de discriminare. În situaţia actuală de neacordare a sumelor de la buget, nu pot fi tipărite cărţi şi manuale în sistemul Braille, nu pot fi produse cărţile audio pentru nevăzători, nu sunt plătiţi interpreţii în limbaj mimico-gestual, afectând comunicarea persoanelor surde cu instituţiile publice, sunt blocate serviciile de accesibilitate, nu poate fi asigurată asistenţa tehnologică, asistenţa socială specializată, parteneriatul cu unităţile medicale de specialitate, fiind subminat astfel, dreptul la muncă şi accesul la servicii al persoanelor cu handicap“, au declarat reprezentanţii asociaţiei.
Asociaţia susţine că se impune înlăturarea tuturor funcţionarilor, plătiţi datorită existenţei persoanelor cu handicap din România, funcţionari care manifestă dispreţ şi lipsă de consideraţie faţă de munca acestor oameni şi a ONG-urilor lor care furnizează servicii, nederulate de nici o altă entitate în ţara noastră. Membrii asociaţiei susţin că atitudinea reacţionar ostilă a conducerii DPPH este una de durată, încă din anul 2007.
Asociaţia Nevăzătorilor din România a decis să organizeze, invitând la această acţiune şi ONG-urile persoanelor cu alte dizabilităţi, un miting de protest în faţa Guvernului, aprobat de Primăria Generală a capitalei, în data de 5 martie, între orele 10-14.

Recomandările redacției