După cum ne spuneau reprezentanții la vârf ai administrației comunei Bata – vorbim de primarul Ion Micurescu și de viceprimarul Ladis­lau Heleport, amplele lucrări de reabilitare a  căii ferate ce intră în țară pe la Curtici și se îndreaptă spre București, respectiv  o parte a Coridorului IV Pan European (unde sunt vizate și se află în curs de pregătire un număr de trei tronsoane) – ce implică și o deviere a traseului – ar putea aduce un risc major pentru… existența întregii comune! Zona în care se încadrează comuna Bata este secţiunea Curtici – Simeria (Tronsonul 2, km 614 – Gura­sada, în lungime de 102 km) pentru care data începerii lucrărilor este programată pentru anul 2014, urmând ca data finalizării să fie 2020.
După cum ne preciza viceprimarul Ladislau Heleport, în cadrul proiectatei reabilitări „de la Bătuța începând, după cum se vede în planurile de lucrări, traseul liniei ferate se modifică: acesta va traversa Mureșul – ajungând pe malul stâng, după care traseul va reveni pe partea dreaptă a Mureșului, traversându-l din nou, cam în dreptul localității Vărădia, adică aproximativ din dreptul carierei bătane. Pericolul este la… tipul de terasament pentru noul traseu al căii ferate. Deoarece, dacă acesta se face ca o construcție plină, el va acționa ca un… dig! Dacă se face pe piloni, atunci este cu totul altceva. Într-o notă, trimisă acum câteva zile, noi am explicat Ministerului Transporturilor situația gravă ce s-ar putea creea în cazul unui terasament gen dig (adică plin): practic în cazul unor creșteri ale cotelor apelor Mureșului, acestea nu vor mai avea pe unde să se împrăștie și vor umple zona cu construcții, inundând aproape total toate cele patru sate: Bulci, parte din Bacău de Mijloc, Țela și Bata. Aceste inconveniente și pericole dispar dacă linia ferată se va construi pe piloni“ ne descria îngrijorat situația viceprimarul bătan.
Primăria a atenționat Ministerul
Iată textul atenționării – nr. 824 din 07.08.2014 – făcută de admi­nistrația comunei Bata – și înaintată Ministerului Transporturilor – vizavi de situația ce ar putea apărea în cazul realizării lucrărilor fără să se țină cont de situția din teren a comunei – respectiv a satelor aparținătoare: Țela, Bulci Bacău de Mijloc.
„Către,
Ministerul Transporturuilor
Referitor: Reabilitarea liniei de cale ferată Coridor IV Pan-European, tronsonul 2, Gurasada-Km 614
Din experiența noastră ca urmare a inundațiilor provenite din revărsarea Râului Mureș în 1970, 1975 și 1998, ani în care cotele Râului Mureș au fost mari, vă informăm că în cazul în care nu ați luat în calcul realizarea căii ferate pe piloni ci prin
înălțarea traseului (având în vedere că zona este inundabilă), în caz de revărsare a Râului Mureș, calea ferată ar fi un stăvilar iar satul Bulci, parte din Bacău de Mijloc, Țela și Bata – sate ce aparțin comunei Bata dar și celelalte localități mai în amonte, ar fi complet sub ape.
În mod cert cele trei canale magistrale ce colectează apele de pe versanții de la limita cu județul Timiș nu ar face față scurgerii apei pluviale în caz de inun­dații.
De asemenea, calea ferată taie terenul agricol al UAT Bata, rămânând între calea ferată și Râul Mureș aproape 1.000 ha teren agricol pentru care trebuie prevăzut în proiect acces cu utilaje agricole cu un gabarit mare (tractoare, combine etc.).
Rugăm a avea în vedere aceste două aspecte, conștienți fiind de necesitatea realizării acestui obiectiv de interes na­țional, asigurându-vă în continuare de tot sprijinul nostru.
Am trăit personal în acest sat Bata inundațiile provenite din Râul Mureș din anii: 1970,1975 și 1998.
Cu deosebită considerație, Primar, ing. Micurescu Ion“.
În următoarele săptămâni vom reveni cu informații vizavi de felul cum au primit localnicii situația ce s-ar putea creea și despre reacția administrației locale pentru aten­ționa pe cei în drept să reconsidere situația.     (F.B.)

Recomandările redacției