*Deschidere de sesiuni.  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis din 25 martie 2015, primele sesiuni de primire a proiectelor de investiții finanțate prin mă­- surile din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Cei interesați vor putea depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de „Investiţii în exploataţii agricole” (Submăsura 4.1) și pentru proiectele de „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermi­eri” (Submăsura 6.1) din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
* Absorbție de 83%. AFIR a plătit efectiv până în prezent peste 7,4 miliarde euro din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 pentru proiecte de investiții și pentru decontarea plăților directe către fermieri. Prin plățile efectuate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), România a ajuns la un gradul de absorbție al fondurilor euro­pene acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală de peste 83%.
* Simplificări. AFIR a identificat și a aplicat o serie de soluții și mecanisme procedurale și administrative pentru simplificarea accesării și derulării Programului Na­țio­- nal de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), plecând de la nevoile reale ale beneficiarilor, atât din punct de vedere al nevoilor de finanţare, cât şi din punct de vedere al procedurilor de lucru – etapele de depunere, evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii în agricultură sunt mult mai simplificate decât în PNDR 2007 – 2013. PNDR 2020 este mai uşor de accesat, are reguli de evaluare mai transparente şi mai uşor de înţeles pentru beneficiari, iar timpul de evaluare și de selecţie al proiectelor este considerabil scurtat.
*Modificări la achiziții. AFIR a modificat metodologia specifică achizițiilor pentru beneficiarii privați ai fondurilor europene acordate pentru agricultură şi dez­- voltarea mediului rural prin adaptarea manualului de procedură pentru achiziții la fluxul derulării şi avizării on-line a procedurilor de achiziții. Portalul pe care se derulează achiziţiile on-line este pagina de internet a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi poate fi accesat la următoarea adresa: www.afir.info. Procedura on-line este aplicabilă pentru toate achiziţiile demarate începând din această lună, indiferent de ver­siunea de contract de finanţare. Această abordare evită apariţia întârzierilor în derularea contractelor de finanţare.  (F.B.)

Recomandările redacției