oasteaAsociaţia Ortodoxă ,,Oastea Domnului” a organizat, în biserica parohiei Arad- Grădişte, purtând hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, un amplu program comemorativ dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea şi 75 de ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Iosif Trifa, întemeietorul mişcării de regenerare religios-morală. Totodată s-a sărbătorit împlinirea a 90 de ani de la întemeierea asociaţiei şi trecerea celor cinci ani de la mutarea la Domnul a fratelui Moise Velescu, preşedinte al Asociaţiei, enoriaş al acestei parohii.
Fraţii ostaşi veniţi din diferite părţi ale ţării, dar şi credincioşii parohiei, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. „Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de soborul slujitor, în cadrul căreia, sub titlul «Dreptate şi îndreptare», a vorbit despre starea dintru început a omului, din care căzând, având deplina libertate a alegerii între bine şi rău, o poate re­câş- tiga prin conlucrarea cu harul divin. A amintit, de asemenea, că Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constan­tin şi Elena cu promulgarea libertăţii religioase prin Edictul de la Milan pentru Imperiul Roman, îndeamnă la analizarea a ceea ce înseamnă libertatea creştină, conformă voinţei lui Dumnezeu şi ascultării cuvântului Său“, ne-a declarat părintele Vasile Pop, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului.
La programul de după-amiază al Oastei Domnului, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat modul în care sărbătoririle şi comemorările prilejuite de această zi au trezit în conştiinţa celor prezenţi obligaţia de a continua lucrarea înaintaşilor în unitatea Bisericii, relevând bogăţia Sfintei Scripturi în tălmăcirea Sfintei Tradiţii, spre mai mare folos duhovnicesc şi câştigarea mântuirii.

Recomandările redacției