Obligațiile deținătorilor de câini periculoși specificate de polițiști

0
574

Polițiștii IPJ Arad atrag atenția deținătorilor de câini periculoși asupra obligațiilor pe care aceștia le au, conform prevederilor O.U.G. 55/2002. Astfel, în categoria „câini periculoși”, conform Articolului 1 din legea antemen­ționată, se înțeleg toți acei câini care aparțin următoarelor rase, grupate în două categorii: a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin ca­racterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argen­tinian, Mastino Napolitano, Fila Bra­zileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor. Metișii re­prezintă puii obținuți prin încruci­șarea a două rase diferite de câini.
Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora, conform prevederilor legale: Articolul 3 din O.U.G. 55/2002: (1) Proprie­tarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele con­diţii: a) să aibă vârsta minimă de 18 ani; b) să aibă capacitate de­plină de exerciţiu; c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obliga­ţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Interna­ţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm. Articolul 4 din O.U.G. 55/2002 prevede: (1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răs­pundere cuprinzând următoarele date: a). numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; b). efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c). efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); d). existenţa unei asigurări de răs­pundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevă­zuţi la art. 1 lit. a).
(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui. Conform Articolului 18, constituie contravenţii următoarele fapte: a). neluarea mă­surilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic; b). neanunţarea la poliţie a pier­derii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare; c). nerespectarea preve­- derilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2); (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amen­dă, după cum urmează: a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 100 lei la 500 lei; b) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.