Polițiștii IPJ Arad atrag atenția deținătorilor de câini periculoși asupra obligațiilor pe care aceștia le au, conform prevederilor O.U.G. 55/2002. Astfel, în categoria „câini periculoși”, conform Articolului 1 din legea antemen­ționată, se înțeleg toți acei câini care aparțin următoarelor rase, grupate în două categorii: a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin ca­racterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argen­tinian, Mastino Napolitano, Fila Bra­zileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor. Metișii re­prezintă puii obținuți prin încruci­șarea a două rase diferite de câini.
Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora, conform prevederilor legale: Articolul 3 din O.U.G. 55/2002: (1) Proprie­tarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele con­diţii: a) să aibă vârsta minimă de 18 ani; b) să aibă capacitate de­plină de exerciţiu; c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obliga­ţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Interna­ţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm. Articolul 4 din O.U.G. 55/2002 prevede: (1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răs­pundere cuprinzând următoarele date: a). numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; b). efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c). efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); d). existenţa unei asigurări de răs­pundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevă­zuţi la art. 1 lit. a).
(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui. Conform Articolului 18, constituie contravenţii următoarele fapte: a). neluarea mă­surilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic; b). neanunţarea la poliţie a pier­derii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare; c). nerespectarea preve­- derilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2); (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amen­dă, după cum urmează: a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 100 lei la 500 lei; b) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

Recomandările redacției