fonduri ecoOrganizaţiile neguvernamentale și non-profit, precum şi IMM-urile pot accesa finanţare Programul de Inovare în Industria Verde.
Agenţia pentru Dezvoltare Regio­nală Vest (ADR Vest) anunţă deschiderea sesiunii de finanţare acordate de Innovation Norway, finanţări ce pot fi cu­prinse între 200.000 euro și 1.500.000 de euro. Innovation Norway a organizat de curând cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), sesiunea de informare pentru obținerea de finanțări din partea Guvernului Norvegiei. Este vorba de finanțări destinate organizațiilor neguvernamentale și non-profit și companiilor din mediul privat – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Evenimentul s-a desfăşurat la Timişoara.
Finanțările acordate de Innovation Norway prin Programul de Inovare în Industria Verde vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu și a performanțelor de eco-inovare. Eco-inovarea este o formă de inovare ce presupune un progres semnificativ și demonstrabil în vederea dezvoltării sustenabile prin reducerea impactului asupra mediului ori prin folosirea eficientă a resurselor naturale. Finanțările se acordă în cadrul celei de a doua linii de finanțare: cea de­dicată proiectelor individuale și schema de finanțare mică.
Prin schema de finanțare pentru proiecte individuale se finanțează dezvoltarea de tehnologii eco, implemen­tarea acestora și investițiile în astfel de tehnologii, dezvoltarea de produse și servicii „verzi”, eficientizarea utilizării resurselor și managementul deșeurilor, precum și dezvoltarea și implementarea proceselor de producție „verde” și a managementului „verde”. Fondurile ce pot fi obţinute ajung la 1,5 milioane de euro. Schema de finantare mică se adre­sează asociațiilor, fundațiilor, federații­lor, precum şi microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și finanțează pro­iecte ce susțin și dezvoltă afaceri eco ce furnizează soluții la probleme locale sprijinind astfel dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte. Finan­țarea acordată poate fi cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 de euro.

Recomandările redacției