În curând, va fi organizat concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Arad şi a unui post de specialist IT, temporar vacant, la Tribunalul Timiş.

Curtea de Apel Timişoara anunţă organizarea: în data de 27 ianuarie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; în data de 01.02.2021, ora 10:00 – proba practică. Concursul va fi susținut la sediul Tribunalului Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, județul Arad, a concursului pentru ocuparea unui post de specialist IT vacant la Tribunalul Arad și a unui post de specialist IT temporar vacant la Tribunalul Timiș. Condiţiile de participare la concurs sunt studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.

Condiţia de mai sus se va considera îndeplinită, conform legii, şi de către absolvenţii de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat, în timpul studiilor universitare sau postuniversitare, cursuri de informatică, cu avizul Direcţiei de Exploatare a Tehnologiei Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei.

Dosarele se vor depune  până la data de 11.01.2021 la sediul Tribunalului Arad, etajul I,  camera 115 – prim grefier, sau la Curtea de Apel Timișoara – camera 430, de unde va fi ridicată tematica şi bibliografia de concurs.

Candidaţii vor plăti o taxă de 200 lei pentru înscriere, la Departamentul economic al Curții de Apel Timișoara.

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0256-498721, interior 430,  Tudor Julieta – responsabil R.U. la Curtea de Apel Timișoara, pe portalul instanțelor de judecată, portal.just.ro – Curtea de Apel Timişoara, Secţiunea Concursuri, accesând link-ul: http://portal.just.ro/59/SitePages/concursuri.aspx… sau la telefon: 0257/251.866, prim grefier Tribunalul Arad.

Recomandările redacției