Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au adresat o scrisoare oficială Avocatului Poporului, Renate Weber, prin care solicită sesizarea Curții Constituționale în legătură cu neconstituționalitatea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 62/2024. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559/14.06.2024, și prevede măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestațiile de asigurări sociale.

Conform ordonanței, procesele care vizează drepturile salariale sau de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice vor fi suspendate până la pronunțarea unei hotărâri de principiu de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Măsura a generat nemulțumiri în rândul sindicatelor din educație, care consideră că ordonanța încalcă mai multe prevederi constituționale.

Argumentele sindicatelor

1. Încălcarea principiului separării puterilor: Sindicatele argumentează că Guvernul a încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat, prin adoptarea unei ordonanțe de urgență care intervine direct în activitatea puterii judecătorești. Astfel, Executivul și-a exercitat abuziv dreptul de apreciere, substituindu-se Legislativului și afectând independența judecătorilor în soluționarea litigiilor.

2. Nerespectarea egalității în drepturi: Ordonanța este considerată discriminatorie, deoarece dispune exclusiv asupra proceselor privind drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, creând o diferență de tratament juridic față de angajații din sectorul privat. Aceasta încalcă principiul egalității în drepturi, consfințit de art. 16 din Constituție, și dreptul la un tratament egal în fața instanțelor judecătorești.

3. Dreptul la un proces echitabil: Sindicatele subliniază că termenul de 60 de zile prevăzut pentru soluționarea chestiunilor de drept este nerealist și nu poate fi respectat obiectiv, generând un blocaj în justiție. Astfel, se încalcă dreptul la un proces echitabil și soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, garantat de art. 21 din Constituție.

4. Lipsa unei justificări obiective pentru urgență: Federațiile sindicale consideră că motivarea prezentată de Guvern pentru emiterea ordonanței nu justifică urgența în sensul prevăzut de art. 115 alin. (4) din Constituție. Ordonanța nu reglementează o situație extraordinară care să impună soluții imediate, ci afectează în mod arbitrar drepturile salariale ale personalului din sectorul public.

Solicitările sindicaliștilor

În baza acestor argumente, FSLI și Federația „Spiru Haret” solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a articolelor 1 alin. (1), 2 alin. (1)-(3) și 3 din OUG nr. 62/2024. Sindicatele invocă prevederile art. 28 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, care le conferă dreptul de a apăra în fața instanțelor judecătorești drepturile membrilor lor de sindicat.

Federațiile sindicale din educație consideră că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 62/2024 este neconstituțională și aduce atingere drepturilor fundamentale ale salariaților din sectorul bugetar. Demersul de a solicita intervenția Avocatului Poporului reprezintă o acțiune necesară pentru protejarea drepturilor membrilor de sindicat și asigurarea respectării principiilor constituționale în România, ne transmite Dănuț Ieneșescu, liderul Sindicatului Democratic din Învățământ Arad .

Lasă un răspuns

Recomandările redacției