Parc 1La Mănăstirea din Arad-Gai a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanţilor partenerilor din cadrul Proiectului tranfrontalier HURO/1101/030 pe Măsura 2.1.3. din Axa prioritară 2, derulat între Arhiepiscopia Aradului, din par­tea română şi Episcopia Ortodoxă din Gyula, din partea maghiară. Întâlnirea de joi a fost prezidată de către întâi-stătătorii celor două Eparhii, respectiv Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu pentru Arhiepiscopia Aradului şi Prea Sfinţia Sa Dr. Siluan, pentru Episcopia din Gyula. Cu această ocazie au fost stabilite măsurile ce vor trebui luate de către fiecare partener al proiectului în vederea atingerii obiectivelor propuse. Pentru partea română, proiectul se referă la costrucţia „Centrului Comunitar Ecumenic al Bisericii Ortodoxe Arad Micălaca Veche II”, proiect ce vizează inclusiv amenajarea parcului din jurul noii biserici, parc cunoscut până acum de către micălăceni sub denumirea de „Parcul 23 August”. Părintele Iacob Bupte, iniţiatorul acestui proiect tranfrontalier, ne-a mai informat că valoarea proiectului pentru partea română este de 358.429 de euro, iar următoarea întâlnire a celor doi parteneri va avea avea loc la Gyula, în prima jumătate a lunii viitoare.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției