OLYMPUS DIGITAL CAMERARecent întors de la Sinaia, unde a participat la Forumul Serviciilor Publice din România – sesiune organizată de către Patronatul Serviciilor Publice din ţara noastră – domnul primar Petru Nicoară a avut amabilitatea să ne informeze despre conţinutul discuţiilor angajate cu prilejul acestei reuniuni naţionale a operatorilor care lucrează în serviciul public. Domnia sa a participat la acest Forum în dublă calitate: cea de primar al comunei Păuliş şi cea de preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor Menajere, structură regională care deserveşte oraşul Lipova şi comunele Păuliş, Ghioroc şi Zăbrani. „În primul rând – ne informează domnul primar Petru Nicoară – ne-a interesat să constatăm care sunt noile ten­dinţe şi orientări pe plan naţional în ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor publice oferite populaţiei. S-a discutat despre rolul autori­tăţilor publice locale, al primăriilor, în legătură cu dezvoltarea şi moder­nizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – infrastructura de apă, deşeurile menajere, iluminatul public, transportul etc. – despre creş­terea autonomiei locale şi a capacităţii administrative şi, evident, despre eficienţa Asociaţiilor de dezvoltarea intercomunitară, cum este cea din zona noastră. Nu în ultimul rând, ne-a interesat şi strategia de atragere de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Acum, vorbind în comparaţie cu alte regiuni din ţară, trebuie să recunoaştem că suntem cu mult înaintea confraţilor noştri din acest punct de vedere. Astfel, la multe servicii publice şi strategii de dezvoltare infrastructurală noi, cei din comuna Păuliş, de exemplu, vorbim la timpul prezent. Pentru alţii, acestea reprezintă doar proiecte pe termen mediu şi lung. Însă, ceea ce ne interesează pe noi este să oferim cetăţenilor servicii de calitate, la preţuri accesibile. Asupra acestui raport preţ-calitate trebuie să ne oprim cel mai mult şi, împreună cu cetăţenii, să ridicăm standardele de confort urban în comuna noastră. În acest sens, avem promisiunea Patronatului Serviciilor Publice din România că ne vor susţine în ceea ce priveşte accesarea de fonduri euro­pene nerambursabile pentru perioa­da 2014-2020, oferindu-ne con­sul­tanţă şi o serie de facilităţi pentru eliminarea timpilor morţi şi a birocraţiei.”
Dincolo de prezentarea celor discutate la Forumul Serviciilor Publice de la Sinaia, domnul primar Petru Nicoară ne precizează că, în zilele imediat următoare, muncitorii din echipa Primăriei se străduiesc să definitiveze lucrările la vestiarul de lângă stadionul de fotbal din localitatea Sâmbăteni, în prezent lucrându-se la amenajările interioare. În paralele se vor relua lucrările pentru amenajarea trotuarelor în localitatea Sâmbăteni, iar de săptămâna viitoare, împreună cu beneficiarii Legii 416, se va trece la curăţirea platformelor de colectare selectivă a gunoaielor menajere. Legat de acest aspect extrem de important pentru aspectul acestei frumoase comune din Podgoria Aradului, primarul Petru Nicoară face apel la toţi cetăţenii pentru „păstrarea curăţeniei la platformele de gestionare selectivă a gunoaielor. Din exces de zel şi din necunoaşterea strategiilor noastre comunale în ceea ce pri­veşte colec­tarea gunoaielor, cetă­ţenii aruncă reziduurile menajere tot la platformele de colectare. Nu este bine, deoarece la aceste platforme se depozitează gunoaiele selectate, ca sticle, PET-uri, hârtie, ma­teriale plastice, metal etc. Gu­noaiele menajere, însă, se depo­zitează în saci sau în tomberoane şi acestea sunt preluate de către serviciile noastre specializate din faţa porţii cetăţenilor. Dacă se încurcă lucrurile, facem muncă de două ori, iar pe de altă parte stricăm şi aspectul comunei. În plus, creştem şi costurile în mod nejustificat pentru aceste servicii publice. Până una alta, prin intermediul cotidianului dumnea­voastră facem un apel la toţi cetă­ţenii pentru a nu mai depo­zita gu­noiul menajer la rampele de colectare selectivă. Fireş­te, vom continua această informare a cetăţenilor şi prin intermediul şcoli­lor sau prin adunări pu­blice.

Recomandările redacției