penitAvând în vedere faptul că delinc­venţa juvenilă are implicaţii deosebite, cu efecte pe termen lung asupra celor care săvârşesc fapte antisociale, iar în ultimii ani incidentele cu implicaţii penale s-au înmulţit în şcoli, cu autori şi victime din rândul elevilor, Penitenicarul Arad şi Judecătoria Ineu şi-au conjugat eforturile în vederea reali­zării unei intervenţii educative, pentru prevenirea şi combaterea delinc­- venţei juvenile şi a consumului de stupefiante şi pentru promovarea de comportamente prosociale în rândul tinerilor arădeni.
Astfel, în perioada aprilie – mai 2013, în oraşul Ineu se derulează acţiuni comune ce vor include activităţi de prevenţie derulate în licee. Acţiunile sunt susţinute de către doi psihologi ai sectorului de asistenţă psihosocială din cadrul Penitenciarul Arad, expunerile fiind dublate de expertiza a doi judecatori din cadrul Judecătoriei Ineu.
Acest proiect, derulat în parteneriat cu unităţi de învăţământ în orasul Ineu, are ca scop sensibilizarea elevilor din această localitate pe linia prevenirii delincvenţei juvenile, precum şi informarea corectă a elevilor cu privire la consecinţele penale ale comporta­mentelor deviante.
Astfel, în luna aprilie s-au derulat două sesiuni de expuneri ale specia­liştilor la sediul Grupului Şcolar Sava Brancovici şi la Liceul Mihai Viteazul, ambele din Ineu, urmând ca în luna mai să mai fie susţinute încă două prezentări.
În plus, grupuri distincte de elevi din cele două unităti de învăţământ vor vizita Penitenciarul Arad, unde aceeaşi echipă multidisciplinară va media întâlnirile elevilor cu şase persoane private de libertate special selecţionate, tot în scopul conştientizării consecinţelor conduitelor antisociale.
„Prin dezvoltarea acestui pro­iect, Penitenciarul Arad şi Jude­cătoria Ineu îşi aduc aportul la creşterea gradului de siguranţă comunitară, folosindu-şi resursele în sprijinul proceselor instructiv – educative, asumându-şi astfel un rol activ în comunitatea locală“, susţine Petru Dobra, directorul Penitenciarului Arad.

Recomandările redacției