După cum se știe deja, Primăria Municipiului Arad prin Direcția Patrimoniu dorește mutarea pieței situată în fața catedralei ortodoxe, într-un spațiu amenjat propriu și anume pe strada Ioan Rusu Șirianu. Beneficiarul dispune de clădirile situate pe terenul studiat și le pune la dispoziție pentru amenjarea unor cladiri cu spații comerciale – piață agroalimentară. Potrivit documentației DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), zona aflată în studiu se află în proprietatea și administrarea Primăriei Municipiului Arad.

În momentul actual în fața catedralei ortodoxe, există amenjată o piață agroalimentară. Potrivit studiului, tarabele sunt amenajate impropriu, iar spațiul nu beneficiază de condiții optime. Fiind o piață exterioară funcționarea pe timpul sezonului friguros este problematică și nu sunt asigurate utilitățile necesare. Prin urmare se dorește mutarea pieței agroalimentare într-un spațiu propriu. Primăria pune la dispozițiile spațiile aflate pe strada Ioan Rusu Șirianu. Pe teren există trei construcții, aflate în stare de degradare, dar cu o structură bună și în momentul actual, ele nu sunt folosite. Se dorește refuncționalizarea și folosirea fondului actual construit.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți din cladirile amplasate pe strada Ioan Rusu Sireanu, se realizează de la reteaua publică de distribuție existentă 0,4 kV. Alimentarea cu apă caldă se realizează de la CET Arad, precum și agentul termic necesar încălzirii celor două corpuri de clădire este furnizat de CET Arad.

Pentru apararea împotriva incendiilor au fost prevăzuți hidranți interiori, alimentați din distribuția principala de apă rece. Întreaga instalație de stins incendiul este dezafectată. Încăperile existente în corpurile C1 si C2 sunt încălzite în prezent cu corpuri statice din fontă racordate la distribuția

existentă. Întreaga instalație de încălzire este învechită și în mare parte nefuncțională.

Prin implementarea acestei investiții se dorește reabilitatarea, refuncționalizarea clădiriilor existente pe strada Ioan Rusu Șirianu, pentru găzduirea pieței agroalimentare, existente în momentul actual pe terenul din fața catedralei ortodoxe. Pentru realizarea obiectivului propus se urmăresc următoarele puncte esențiale: mutarea pieței existente într-un mediu propriu; creșterea gradului de confort al agenților comerciali care își desfășoară activitatea în piață; consolidarea structurii și realizarea unor compartimentări și etajări care să permită o suprafață mai mare pentru vânzarea sau desfacerea produselor;lucrări la nivelul finisajelor interioare și exterioare; amenajarea unei zone administrative și a unor grupuri sanitare; amenajarea unor module destinate vânzării sau desfacerii produselor; amenajarea spațiului din punct de vedere al normelor de igienă; respectarea normelor PSI necesare funcționării pieței agroalimentare.

Prin investiția propusă se dorește demontarea și dezafectarea instalațiilor existente și înlocuirea lor cu instalații moderne pentru încălzire, răcire și ventilatii astfel încât ambele corpuri de cladire (corpul C1 si C2) să fie aduse la standardele actuale. Costurile estimate pentru realizarea obiectului de investiții sunt de 4.703.898,33 lei (total general fără TVA) + 886.730,01 lei (TVA) = 5.590.628,35 lei (total general cu TVA).

Recomandările redacției